Våra Politiker i Sund

Erik Schütten

110
Lagtingsvalet
519
Kommunalval
Kommunstyrelsens ordförande i Sund, Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019
Född:1961 Bor: Sund, Prästö Fritidsintressen: Båtliv, dyka, mat & dryck Aktuella förtroendeuppdrag: – Kommunstyrelsens ordförande ...

Mia Schütten

111
Lagtingsvalet
520
Kommunalval
Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019
Född: 1962 Bor: Sund, Prästö Fritidsintressen: Dykning, konst och hantverk

Johan Lindholm

518
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019

Ann-Charlotte Fogde

517
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019

Ingegerd Johansson

Invald i kommunfullmäktige i Sund