Våra Politiker i Saltvik

Christian Ekström

91
Lagtingsvalet
522
Kommunalval
Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019
Född: 1979 Bor: Saltvik, Näs Fritidsintressen: Adventure race/dykning Akuella förtroendeuppdrag: Paus från förtroendeuppdrag sedan senaste ...

Marika Alm

Invald i kommunfullmäktige i Saltvik
Kommunfullmäktigeledamot i Saltvik Yrke: Barn- ungdoms- mödrar och Skyddshemmet Tallbacken.  Studerar på distans till Socionom ...

  • Kommunfullmäktige

    Marika Alm

  • Skol- och bildningsnämnden

    Marika Alm