Våra Politiker i Lemland

Jennifer Johansson

Kandidat i kommunalvalet i Lemland

Annika Karlsson

Styrelseledamot, kommunstyrelseledamot

Eva Dahlén

Invald i kommunfullmäktige i Lemland, ordförande i socialnämnden
Kandidat till lagting och kommun från Lemland. Jag har varit aktiv i kommunpolitiken i Lemland ...

Corinne Birn

Ersättare i partistyrelsen, kommunfullmäktigeledamot
Med drygt 20 års erfarenhet inom restaurangbranschen har jag god människokännedom och har blivit en ...

Susanne Fagerström

Kommunstyrelseledamot

George Janjic

Ersättare i kommunstyrelsen

Marc Söderholm

Ersättare i kommunstyrelsen

Therese Lund-Ekstrand

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i tekniska nämnden

 • Kommunfullmäktige

  Danne Sundman II:e viceordförande
  Corinne Birn
  Eva Dahlèn

 • Kommunstyrelsen

  Annika Karlsson, ersättare: George Janjic

  Susanne Fagerström, ersättare: Marc Söderholm

 • Socialnämnden

  Eva Dahlén, ordförande
  Corinne Birn, ersättare
  Roger Sundman
  Georg Janjic, ersättare

 • Tekniska nämnden

  Jennifer Johansson
  Thèrese Lund, ersättare

 • Skolnämnden

  Corinne Birn, vice ordförande
  Jennifer Johansson, ersättare
  Marc Söderholm
  Andreas Qvarnström, ersättare

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Thérese Lund
  Marika Hamnström,ersättare
  Andreas Qvarnström
  Roger Sundman, ersättare

 • Kommunförbundet De Gamlas Hem

  Förbundsfullmäktige

  Eva Dahlén, ordförande

 • Godemän vid lantmäteriförrättningar

  Fredrik Lindqvist
  Jan-Ola Karlsson