Våra Politiker i Lemland

Therese Lund

106
Lagtingsvalet
524
Kommunalval
Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019
Född: 1968 Bor: Lemland, Knutsboda Fritidsintressen: Ute i naturen, helst vid vattnet, träna, stickning, trädgården ...

Tobias Styrström

115
Lagtingsvalet
525
Kommunalval
Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019
Född: 1987 Bor: Lemland, Nåtö Fritidsintressen: Familjen, datorer och datorspel Aktuella förtroendeuppdrag: – Kyrkfullmäktige i ...

Susanne Fagerström

521
Kommunalval
Kommunstyrelseledamot, Fullmäktigekandidat 2019
Född: 1967 Bor: Lemland, Granholm Fritidsintressen: Familjen, läsa böcker, umgås med vänner, resa, mental träning, ...

Tiina Uotinen

527
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Bor: Lemland, Söderby

Yngve Öst

528
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Bor: Lemland, Järsö

George Janjic

522
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Född: 1981 Bor: Lemland, Vessingsboda Aktuella förtroendeuppdrag: Ersättare i kommunstyrelsen

Roger Sundman

526
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Född: 1984 Bor: Lemland, Söderby Fritidsintressen: Träna och fixa på gården Aktuella förtroendeuppdrag: – Åof ...

Jennifer Johansson

523
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Född: 1970 Bor: Lemland, Lemböte Fritidsintressen:  Familjen, hunden, mat och hantverks samt reser gärna till ...

Annika Karlsson

Styrelseledamot, kommunstyrelseledamot

Johanna Borgström

520
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Titel/Yrke: Närvårdare Född: 1978 Bor: Lemland, Bengtsböle Fritidsintressen: Barnens fotbollsintresse har blivit mitt intresse. Simning ...

Eva Dahlén

Invald i kommunfullmäktige i Lemland, ordförande i socialnämnden
Kandidat till lagting och kommun från Lemland. Jag har varit aktiv i kommunpolitiken i Lemland ...

Torolf Beckman

518
Kommunalval
Fullmäktigekandidat 2019
Född: 1950 Bor: Lemland, Järsö Fritidsintressen: Aktie- och skogsintresserad Aktuella förtroendeuppdrag: – Ersättare i byggnads- ...

Corinne Birn

519
Kommunalval
Fullmäktigeledamot, Fullmäktigekandidat 2019
Född: 1980 Bor: Lemland, Lemböte Fritidsintressen: Umgås med familjen, yoga, pyssla i trädgården, resa, njuta ...

 • Kommunfullmäktige

  Danne Sundman II:e viceordförande
  Corinne Birn
  Eva Dahlèn

 • Kommunstyrelsen

  Annika Karlsson, ersättare: George Janjic

  Susanne Fagerström, ersättare: Marc Söderholm

 • Socialnämnden

  Eva Dahlén, ordförande
  Corinne Birn, ersättare
  Roger Sundman
  Georg Janjic, ersättare

 • Tekniska nämnden

  Jennifer Johansson
  Thèrese Lund, ersättare

 • Skolnämnden

  Corinne Birn, vice ordförande
  Jennifer Johansson, ersättare
  Marc Söderholm
  Andreas Qvarnström, ersättare

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Thérese Lund
  Marika Hamnström,ersättare
  Andreas Qvarnström
  Roger Sundman, ersättare

 • Kommunförbundet De Gamlas Hem

  Förbundsfullmäktige

  Eva Dahlén, ordförande

 • Godemän vid lantmäteriförrättningar

  Fredrik Lindqvist
  Jan-Ola Karlsson