Vår politik

Moderat Samling för Åland driver en borgerlig politik som utgår från den enskilda människan. Vår samhällssyn bygger på demokrati, frihet, möjlighet, och trygghet. Vi tar ansvar för en god och hållbar ekonomi som ger oss bästa möjliga förutsättningar för att utveckla Åland.
Img 0363

Förskola & dagis

Du som förälder ska ha valfrihet att ha barnen på dagis eller ha barnen hemma med hemvårdsstöd. Dagis ska ha så flexibla tider som möjligt.

Skola & utbildning

En bra skola ställer krav och stöttar de svagaste eleverna. En skola av högsta klass klarar också av att ta hand om överbegåvade elever och ge dem stimulans som motsvarar deras förmåga. Vi ogillar inkomsttaket till studiestödet. Du ska kunna jobba så mycket du vill, så länge du sköter studierna.

Vård & omsorg

Vi står för hög kvalitet på hälso- och sjukvårdstjänsterna. Vi tror kvaliteten kan bli ännu högre genom att samarbete med den privata och tredje sektorn.

Åland vårt Åland

Självstyrelsen

Visste du att det var vi som såg till att ministrarna i Ålands landskapsregering kunde börja kallas ministrar? Vi brinner för att utveckla självstyrelselagen och tror att ålänningarna själva kan forma världens bästa Åland. Det måste dock alltid finnas ett tydligt syfte och en idé med nya behörigheter.

Demilitariseringen och neutraliseringen

Demilitariseringen och neutraliseringen är en viktig del av lösningen av Ålandsfrågan 1921, en av sakerna som gör Åland unikt, till fredens öar. Vi står för ett modernt försvar av demilitariseringen och neutraliseringen. Om demilitariseringen och neutraliseringen plockas bort så måste också Ålands statstillhörighet bedömas på nytt.

Svenska språket

Svenska språket är grunden för hela den självstyrelselösning som gällt i över 100 år. Vi står upp för svenska språket i alla väder, särskilt när det blåser snålt.

Kommunerna

Vi anser att 16 kommuner med kommunförbund är en överorganisering av Åland. Större och starkare kommuner står på starkare ben och kan bättre ta hand om sina medborgare. I valet mellan fler kommunförbund och färre primärkommuner väljer vi det senare.

Midsommar (1)
omsorg

Hälso- och sjukvård

Toppkvalitet på hälso- och sjukvård

Vi står för hög kvalitet på hälso- och sjukvårdstjänsterna. Vi tror kvaliteten kan bli ännu högre genom att samarbete med den privata och tredje sektorn.

Stöd våra äldre!

Åland är den plats i EU där flest seniorer arbetar. Vår äldre är pigga och aktiva. Vi stöder en seniormottagning vid ÅHS så att våra äldre för exakt rätt stöd för att kunna leva långa och intressanta liv.

Valfrihet inom vården

Vi arbetar för att du ska få friheten att välja också privat vård. En bra början är servicesedlar för seniorers tandkontroll. 

Valfrihet!

Moderat Samling för Åland

Vi tror att resultatet blir bäst när du får välja hur du vill ha det. Vi tror inte på detaljstyrning uppifrån, vi tror att friheten att välja är en av hörnstenarna i ett gott liv.

Ekonomi

En effektiv förvaltning

Varje skatteeuro ska användas så effektivt som möjligt, för att ålänningarna ska få ut så mycket välfärd som möjligt. Vi gillar effektiv resursanvändning.

En ansvarsfull ekonomi

Landskapet Åland bör undvika lånesättning. Räntorna är på stigande och vi tror Åland har mycket att vinna på att hålla sig skuldfritt. Pengarna ska gå till välfärd, inte till bankräntor.

Privatisera mera

De verksamheter som kan upphandlas och konkurrensutsättas ska göra det. Vi gillar utmanarrätter och ser att det kan stärka företagandet på Åland.

Kopia Av Mså Webben
Annelie Karlberg, Annette Holmberg-Jansson, Wille Valve & Lennart Isaksson

Du väljer!

Kopia Av Alla Ska Ha Samma Rättigheter

Miljö

Energi och hållbarhet

Vi vill se ett mindre fossilberoende Åland med stabil energiförsörjning.

Hållbarhet ska löna sig

Vi vill se ett Åland där det lönar sig att agera hållbart. Samhället kan skapa ”morötter” för att uppmuntra till hållbarhet och få bollen i rullning, i rätt riktning.

Minska fosforutsläppen i Östersjön

Mycket arbete har gjorts för att minska fosfor- och kväveutsläppen i Östersjön, viktigt att detta arbete fortsätter. Vi stöder en stegvis utfasning av havsbaserad fiskodling.

Utbildning

Bort med inkomsttaken

Du som studerar ska få jobba hur mycket du vill utan att AMS eller någon annan lägger sig. Du ska ha största möjliga frihet att slutföra dina studier.

Valfrihet i studieutbudet

Du som vill studera ska ha ett brett utbud av studier att välja mellan och dina studieprestationer ska värderas rättvist.

Stöd också särbegåvade

Att elever med inlärningssvårigheter måste stödjas är en självklarhet för oss. Vi vill också ta tillvara begåvningen hos särbegåvade och att skolan ska ge dem stimuli på en nivå som känns motiverande och meningsfull.

Utbildning På Individens Villkor
Tröskeln In Till Arbetslivet Ska Sänkas

Arbetsmarknad

Arbete ska alltid löna sig

Vi är partiet för dig som anstränger dig: som arbetar studerar, eller sliter med att få familjepusslet att gå ihop. Vi vill avskaffa inkomsttaken och tycker du ska få jobba så mycket som du vill utan att bli straffad för det.

Riv gränshindren

Det ska vara lätt att söka jobb och studera i t.ex. Sverige. 

Välkommen hem!

Vi står alltid på din sida, om du vill fara ut i världen, jobba eller studera och komma tillbaka till Åland. Vårt mål är ett Åland med 50.000 invånare och fortsatt låg arbetslöshet.

Språket nyckeln till arbetsmarknaden

Svenska språket är den viktigaste nyckeln till Ålands arbetsmarknad. Vi vill att alla som flyttar till Åland ska få tillgång till de nycklarna.

Du väljer!

Mika Nordberg, Fredrik Karlström, Wille Valve & Tony Salminen. Foto: Annica Grönlund

Infrastuktur

Bra el och datakommunikation

Bra elnät och bra bredband ska finnas på hela Åland. Möjligast stabil el till rimlig kostnad till hushållen och företagarna.

Bygg bort fossilberoendet

Ålands skärgårdstrafik behöver en ny helhetsplan, där vi utgår från var vi kan göra störst skillnad för att sänka driftskostnaderna, minska oljeberoendet och stärka miljön. Vi är öppna för olika lösningar i form av kortare rutter, broar, tunnlar och innovativa färdmedel.

Trygga flygtrafiken!

Vi brinner för att trygga flygtrafiken från Åland såväl österut som västerut. Efter att flygplatsen byggdes om klarar den också elflyg. Vi menar att rutten Helsingfors-Åbo-Mariehamn-Stockholm vore ett ypperligt pilotprojekt för smarta elflyg.

Digitalisera det offentliga Åland

Vi prioriterar att det offentliga Åland tar ett stort digitalt kliv framåt, vi ser det som ett sätt att höja ålänningarnas livskvalitet och stärka hela Ålands konkurrenskraft!

Farjan
Småföretagen Är Viktigast För Ålands Samhällsutveckling

Entreprenörskap

Företagarna!

Företagen är Ålands hjärta. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för vår Ålands företagare. Inget annat duger.

Bästa socialpolitiken är en bra näringspolitik

Den effektivaste bekämpningen av fattigdom är att se till att alla ålänningar har ett jobb som ger mål, mening och inkomst.

Entreprenörsskap i skolan

Vi vill att skolan ska ge perspektiv på glädjen i företagande och entreprenörsskap. Ålands framtid hänger på att vi har en tillväxt av hugade och kreativa entreprenörer!

Ett socialt starkt Åland

Ett samlat Åland

Vi värnar ett socialt starkt Åland med stark sammanhållning. Om du har det tufft så ska samhället stötta dig, så att du – om möjligt – kan komma tillbaka i arbetslivet.

Ansvarsfullt flyktingmottagande

Vi stöder begränsat flyktingmottagande till Åland. Det är viktigt att vi tar vår lilla del av det globala ansvaret, samtidigt tror vi att sammanhållningen försämras om vi tar emot för många.

Vi tar hand om varandra

Vår grundsyn är att gemensamma skattemedel ska till välfärdens kärna: vård, skola och omsorg. Resten kan andra aktörer sköta, vi ställer oss skeptiska till att samhället tar på sig andra uppgifter t.ex. börjar agera bank och till överorganisering av det offentliga Åland. Välfärdens kärna ska vara stark och det offentliga bör fokusera på det. 

Åland