Vår ideologi

Lär känna Moderat Samling för Åland som parti!

Ideologiskt program 2023

På den här sidan kan du ta del av Moderat Samlings ideologiska program. Programmet är både en kompass för oss själva och en innehållsdeklaration för dig som väljare.

Webben En Borgerlig Politik (1)
En borgerlig politik

Moderat Samling för Åland driver en borgerlig politik som utgår från den enskilda människan. För oss moderater står den enskilda människans frihet, förmåga och egna ansvar i centrum.

Vår samhällssyn bygger på frihet, demokrati, möjligheter och trygghet. Vi tar ansvar för och verkar för en hållbar samhällsutveckling som ger så goda förutsättningar som möjligt för alla ålänningar och för hela Åland. 

Vi moderater tror på behovet av kontinuitet och på visionen om det öppna och fria samhället. Vi är ett parti där liberala och konservativa idéer smälter samman. Vi tror på fördelarna med konkurrens, ekonomisk tillväxt och marknadsekonomi. Vi står upp för en stark privat äganderätt.

Åländska traditioner

Vi sätter samtidigt stort värde på våra åländska traditioner och vår kultur. Det bidrar till sammanhållning och gemenskap bland oss som bor här. Det i sin tur är en bra förutsättning när vi inkluderar nya ålänningar i bygget av framtidens Åland.

Individens frihet

Moderaterna 4 42 Em5774 20cm Srgb

Vi moderater är övertygade om att människor mår bäst när de själva får styra över sin tillvaro. För oss är det centralt att stärka individens frihet och möjligheter. Men vi vet också att människor behöver gemenskaper och sammanhang. Vi behöver främja de mänskliga gemenskaper för trygghet, omsorg och samhörighet som i hög grad håller vårt samhälle samman: familjen, föreningslivet och lokalsamhället.

Jämställdhet - en viktig frihetsfråga

Vi moderater står för ett jämställt samhälle där alla har samma värde och där alla ges likvärdiga möjligheter att utveckla sig själva och att delta i det gemensamma samhällsbygget. För oss är jämställdheten en viktig frihetsfråga.

Företagsamhetens parti

Vi moderater är övertygade om att samhällsekonomin och välfärden skapas och växer genom fri privat företagsamhet, både lokalt och globalt. Vi är företagsamhetens parti som vet att resurser måste skapas innan de kan fördelas. Därför är det viktigt att det offentliga Åland undanröjer hinder och skapar nödvändiga förutsättningar så att våra företag kan blomstra och växa.

En långsiktig och hållbar välfärd

Vi moderater tar ansvar och arbetar för en långsiktig och hållbar välfärd med balans mellan inkomster och avgifter. Det offentliga Åland ska driva och utveckla sina kärnverksamheter på ett modernt och kostnadseffektivt sätt och i samarbete med det privata.

 

Friheten börjar med en egen inkomst

Vi moderater tror på principen att all ansträngning ska löna sig. Det kan handla om arbete, studier eller att göra miljövänliga val. Det måste alltid löna sig att arbeta. Människors verkliga frihet och självständighet börjar med en egen inkomst.

 

En ren livsmiljö

Vi moderater värnar om en ren livsmiljö där mänskligheten har en framtid. Vår miljöpolitik bygger på vetenskap och innovativa effektiva lösningar med särskilt fokus på åländska behov och utmaningar. När det gäller klimatomställningen ska vi på Åland ta ansvar för vår del av helheten.

 

Självstyrelsen, en överlevnadsfråga

Vi moderater står upp för vårt svenska språk och den åländska självbestämmanderätten. En stärkt självstyrelse är en överlevnadsfråga för det åländska samhället.

 

Du väljer!

M Blå