Kandidater

Lär känna våra kandidater genom vår porträttserie!
Här kan du se vilka som ställer upp i lagtingsvalet och vilka som kandiderar i din kommun.
Omslag Kandidater 2023 Webben

Kandidater i lagtingsvalet 2023

Lär känna våra kandidater i vår porträttserie!

Caroline Andersson 6 Srgb 30cm
181 Caroline Andersson

Egenföretagare, Jomala

Jag heter Caroline Andersson, är 41 år, gift och har två barn. Jag är född och uppvuxen på Åland och har bott, jobbat och tävlat i hästbranschen i Sverige under en 10-årsperiod. Idag driver jag och min man egna företag på landsbygden inom häst- och turistbranschen med logiverksamhet samt fastighetsförvaltning.

För ett hållbart samhälle måste vi börja från grunden. Minska pressen på barnen och inför mer kreativt lärande i grundskolan där fokus bör vara att utveckla starka, trygga och positiva barn som är ivriga att komma ut i arbetslivet och som är starka nog att stå emot våld och droger. Därför månar jag om barn och unga, för en trygg, säker uppväxt och en god fysisk och mental hälsa hela vägen till och med pensionsåldern. Jag tror på att utöka djurens roll och naturens resurs inom skola, vård och omsorg.

Som företagare är jag intresserad av generella näringslivsfrågor, hur vi kan förlänga turistsäsongen och öka Ålands attraktionskraft. Jag anser att arbete alltid ska löna sig.

Som politiker är jag särskilt engagerad i att förbättra djurskyddslagstiftningen, en hästförordning som höjer kvalitetsstatusen på Åland. Jag vill värna om våra vatten, vårt svenska språk och vår självstyrelse.

Patrik Ekblom 7 Srgb 30cm
182 Patrik Ekblom

Marknadsförare, Jomala

Jag heter Patrik Ekblom och är 54 år. Jag är född och uppvuxen på Åland, gift och har två döttrar. Jag har bott i Norge 14 år, efter återflytten 2006 har jag jobbat som VD samt även varit egen företagare. Jag har jobbat mycket med kommunikation, marknadsföring och relationsbyggande verksamhet. På fritiden har jag gärna ett fiskespö i handen, eller tillbringar tid med familjen. Åland är redan en fantastisk plats, som jag hoppas vi kan göra ännu bättre.

Jag kommer att ta med mig min breda erfarenhet från näringslivet in i politiken. Jag vill jobba för ett bra företagsklimat på Åland, så att välfärden tryggas. Skattegränsen skall osynliggöras för företagare och privatpersoner. Vi skall ha en ekonomi i balans. Bygga goda relationer med Finland för att på så sätt kunna få förståelse för våra behov.

Jag vill även jobba för att rädda våra vatten, både våra sjöar och Östersjön. Jag vill se att även framtida generationer kan njuta av naturupplevelser på Åland. Att samarbeta mera och agera snabbare blir viktigt i framtiden.

Peter Enberg 9 Blå Srgb 30cm
183 Peter Enberg

Företagare, Mariehamn

Jag är egenföretagare i Mariehamn. Jag har varit fullmäktigeledamot i 16 år och de senaste fyra som vice ordförande i stadsstyrelsen, ordförande i City Mariehamn och i Ålands öspelsorganisation. Något jag lärt mig inom såväl företagandet som inom idrott är vikten av samarbete för att nå resultat, det vill jag ta med mig när jag nu ställer upp i både kommunal- och lagtingsval.

”Kan själv” något barn ofta säger. Jag har en stark tro på detta – att vi vet bäst själv hur vi vill leva vårt liv. Vi kan och vill själva ta ansvar för allt i från välmående, karriär, vad våra barn mår bäst av och hur vi vill leva då vi blir äldre. Det ska en borgerlig politiker skapa förutsättningar för.

Jag brinner för stadsutveckling, för att förenkla företagandet och för en hållbar ekonomisk utveckling. Jag vill jobba för vindenergi på Åland där vi skapar jobb, inflyttning, utbildning och tillväxt. Jag vill att vi ska via miljöteknik bygga Åland 3.0.

Annika Eriksson 3 Blå Srgb 30cm
184 Annika Eriksson

Sjukskötare, Mariehamn

Jag är gift, har tre vuxna barn och är bosatt i Mariehamn. Efter närmare 40 år som specialsjukskötare på ÅHS vill jag bidra till politiken med min långa erfarenhet och kunskap. I mitt arbete möter jag patienter i olika åldrar, med olika sjukdomstillstånd och olika behov av vård. Det känns därför rätt att engagera sig politiskt och på sätt vara med och påverka i frågor jag brinner för.

Vårt ö-läge ställer stora krav på vården och personalen. Vi har en högspecialiserad sjukvård med modern teknik och väldigt kompetent personal. De ekonomiskt svåra utmaningarna gör att resurserna måste användas rätt. Vårdpersonalen behöver få uppskattning och känna sig behövda och betydelsefulla. Vidareutbildning och ökat ansvar måste märkas i lönekuvertet.

Vår befolkning blir allt äldre och förtjänar en god äldreomsorg som präglas av en trygg vård på rätt nivå. Det är nu hög tid att demenscentret förverkligas i Mariehamn. Det behöver byggas flera seniorbostäder. Brist på social samvaro och ensamhet skulle då minska med en ökad trygghet som följd.

I Moderaterna ser vi till att ha människan i centrum och värna om varje individs delaktighet i det åländska samhället.

Susanne Fagerström 3 2 Srgb 30cm
185 Susanne Fagerström

Entreprenör, Lemland

Jag började mitt politiska arbete för snart 20 år sedan. Då kontaktades jag av Frisinnad Samverkan (idag MSÅ) och kunde snabbt konstatera att ideologin och värdegrunden passade mig: Att individen själv får välja, frihet och omsorg om varandra. Att våra barn och ungdomar ska få gå på dagis och gå i skola där de bor. Att äldre ska få åldras där de bott eller hemma om de vill och kan det. Och det är viktigt att vi tar ansvar för ekonomin och effektiviserar förvaltningen så att våra invånare får en bra service med en bibehållen skatteprocent.

Jag har varit med och arbetat för hela Lemlands kommun och har suttit i kommunstyrelsen i över 15 år, de senaste fyra åren som vice ordförande i Kommunfullmäktige. På senare tid har vi genom avtal med Mariehamns Stad sett till att trygga att barnen från Järsö/Nåtö får gå i skola och Eftis i Mariehamn.

Frågor som jag kommer att jobba för:

– Att gång- och cykelväg ut till Järsö förverkligas.

– Rena våra vatten så att vi kan fortsätta ta friska dopp.

– Mental träning i både skola och på dagis. Det är många barn och ungdomar som mår dåligt och vi behöver hjälpa dem att träna, inte bara fysiskt utan även mentalt.

Viktigast för mig de kommande åren är att jobba för en bättre äldreomsorg, med valfrihet på riktigt. Att få bo där du vill och få den vård och omsorg du önskar. För att det ske krävs samarbete där samarbetet med Mariehamn är särskilt viktigt.

Siv Forsbom Hjerpe 3 Srgb 30cm
186 Siv Forsbom Hjerpe

Kanslist, Mariehamn

Kommer strax!

Tom Forsbom 24
187 Tom Forsbom

Företagare, Mariehamn

Jag är född och uppvuxen på Åland. (i 20 års ålder bodde jag 4 år i Stockholm) Jag är företagare och bor i Mariehamn. Min familj består av min fru Lilly-Ann, två vuxna barn och fem barnbarn. Jag har jobbat som familjeföretagare och köpman på Åland i över 30 år och är van att ta ansvar för mina beslut och för våra anställda. Jag har varit verksam i många olika föreningar och jag är van att ha en ledande roll för att driva verksamheten framåt.

Jag föredrar samarbete istället för konfrontation, valfrihet framom tvång, en stark äganderätt och en offensiv näringspolitik som skapar tillväxt och arbetsplatser. Det är så att vi har råd med vår välfärd. Jag är verksam företagare i Mariehamn, Maxinge och Godby och ser inte några motsättningar mellan stad och landsbygd. Båda behövs och samarbete gynnar alla!

I min ideologi är jag borgerlig och ekonomisk. I vardagen behöver vi en minimerad byråkrati både för företag och privatpersoner. Naturligtvis skall vi ta hand om utsatta grupper. Det skall alltid vara människans behov i centrum får våra beslut. Att få så många som möjligt i arbete eller meningsfull sysselsättning och att skapa goda förutsättningar för företagen, det är min politiska drivkraft. Skattegränsen måste göras smidigare för både företag och privatpersoner.

Axel Gripenberg 2 Blå Srgb 30cm
188 Axel Gripenberg

Studerande, Finström

Jag heter Axel Gripenberg, är 18 år och kommer från Finström. Jag ställer upp för MSÅ i både lagtings- och kommunalvalet.

För tillfället studerar jag på sjöfartsgymnasiet till fartygselektriker, och jag har som mål att studera vidare på vår fina högskola på Åland. På fritiden är jag väldigt aktiv inom brandkåren i Finström som ansvarig juniorledare och rustmästare. Jag är också aktiv i sjöräddningen uppe i Saltviks station som arbetar runt hela Åland.

Trots min unga ålder har jag hunnit varit en tid i ungdomspolitiken. Ifjol representerade jag Åland i Ungdomens nordiska råd i Helsingfors, och är nu i oktober på väg till Oslo för att ännu en gång representera Åland och partiet i UNR. Detta har gett mig ett brett kontaktnätverk med flera politiska ungdoms representanter runt om i norden som jag aktivt kommunicerar med.

Det finns flera skäl till att jag ställer upp i lagtings- och kommunalvalet. Jag vill arbeta med frågor gällande våra frivilliga räddningsverksamheter på Åland, för de äldre ungdomarnas fritid på Åland, för en starkare sjöfart och för bättre förutsättningar för vårt näringsliv. Jag tycker det är viktigt att vi satsar på lagändringar och nya investeringar som både underlättar och motiverar för våra frivilliga räddningsarbetare. Jag tycker också vi måste arbeta för våra åländska företagare, vi behöver underlätta för deras verksamheter och därav stärka det åländska näringslivet som bidrar till en trygg välfärd även på landsbygden.

Anthon Göthlin Img 9189
189 Anton Göthlin

Managementkonsult, Stockholm

Mitt namn är Anton Göthlin (29år) och jag är född och uppvuxen i Mariehamn. Har tidigare suttit med i stadsfullmäktige och som ersättare i stadsstyrelsen i Mariehamn. Jag har en ekonomexamen från Uppsala universitet, har jobbat i Bryssel och jobbar numera som senior konsult för ett globalt ledande bolag placerad i Stockholm.

Att vara från Åland är något alldeles unikt. En självstyrd, svensktalande och demilitariserad plats med ett blomstrande näringsliv, idrottsliv samt en alldeles otrolig natur. Jag vill att framtida generationer ska kunna prata lika varmt om Åland som Jag gör. Jag vill ge tillbaka till denna otroliga plats och får jag ditt förtroende är detta vad jag vill arbeta för.

John Hilander 15 Blå Srgb 30cm
190 John Hilander

Överbrandman, Eckerö

Jag heter John Hilander, är 44 år samt född och uppvuxen på Åland i Eckerö. Jag har tre barn som alla snart är i skolåldern. Jag kommer från en aktiv uppväxt inom föreningslivet, allt från idrott och kultur till jakt, vilket har fört mig in på den politiska banan där jag nu varit invald i Eckeröfullmäktige i 24 år. Jag har även suttit en fyraårsperiod i Ålands lagting.

Småskalighet och den åländska entreprenörsandan är något som jag värnar om och vill utveckla. Det ska vara enkelt med företagsamhet och det ska alltid löna sig att arbeta. Dessutom är det viktigt att miljö och företagande går hand i hand.

Anette Holmberg Jansson 1 1 (1)
191 Annette Holmberg-Jansson

Företagare, Jomala

Jag heter Annette och är 54 år. Jag är gift och har två söner i åldern 23 och 11 år. Till familjen hör även katten Blixten. Jag är uppvuxen i Saltvik men har bott de sista 25 åren i Jomala. Jag har en lång erfarenhet av restaurangbranschen där jag drivit restauranger sedan jag var 23 år. Så jag vet hur det är att vara egen företagare och alla de utmaningar man ställs inför.

Jag ställde upp i valet 2011 för första gången och har sedan 2013 suttit i lagtinget då jag kom in som ersättare. De sista 4 åren har jag varit Social och hälsovårdsminister samt nordisk samarbetsminister i vår nuvarande regering.

De frågor som alltid legat mig varmt om hjärtat har varit vård och omsorg. När jag ställde upp i valet första gången var det för att driva frågor kring demens då jag engagerat mig i dessa frågor när min pappa fick Alzheimer. För mig är det viktigt att vi ser de äldre som en resurs på samma gång som vi måste se till att vi har de förutsättningar som krävs för att kunna ta hand om de äldre på bästa sätt. De måste byggas mera boenden anpassade för äldre att flytta till som man kan hyra eller köpa och vi måste se till att bygga fler äldreboenden dit du kan flytta när du inte längre kan bo kvar där du bor. Servicen som du kan få hemma måste utökas och vi behöver flytta tillbaka stöd för rörligheten (färdtjänsten för äldre) till kommunerna. De har ansvar för äldreomsorgen och kan ta snabbare beslut och vet vad innevånarna behöver.

Du måste ha möjlighet att leva livet hela livet fast du blir gammal.

Anders Holmberg 17 Srgb 30cm
192 Anders Holmberg

Företagare, Mariehamn

Anders Holmberg, företagare, 48 år, Mariehamn. Min familj består av två döttrar 20 och 22 år. Jag har varit politiskt engagerad i 16 år i Mariehamn, stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnder, stadens bolag och kommittéer. Är idag ersättare i Ålands lagting för Obunden samling.

Jag är ny i Moderat Samling för Åland. Som företagare vet jag att moderaterna är ett regeringsdugligt parti som behövs i den kommande regeringen.

Jag vill arbeta för en ansvarsfull-, hållbar-, långsiktig- och ekonomisk politik med breda överenskommelser. Mitt fokus ligger på det åländska näringslivet och turismen. Företagen är grunden till den åländska välfärden. Åland behöver tillväxt och inflyttning. För att det skall vara möjligt behöver vi även goda kommunikationer till havs och i luften. Skattegränsen skall inte tas bort, den skall osynliggöras med hårt arbete.

Jag vill även se till att våra barn, ungdomar och äldre har en trygg och bra plats att leva och bo på.

En röst på mig, är en röst på en åländsk företagare i politiken.

Björn Hägerstrand 7 Blå Srgb 30cm
193 Björn Hägerstrand

Företagare, Mariehamn

Jag heter Björn Hägerstrand och är 56år. Jag är född i Mariehamn men bott stora delar av min ungdom i många länder, så långt bort som Taiwan. Det är viktigt att vi rör på oss och ser vad som händer runt om kring oss i världen. När det var dags för familj flyttade jag hem till vårt paradis Åland. Jag är företagare och entreprenör och har bland annat sysslat med internationell handel i 30år. Jag är involverad i många olika organisationer och har även uppdrag nationellt och internationellt.

Inom politiken har jag bland annat jobbat i stadsfullmäktige och infrastrukturnämnden i Mariehamn. För mig är företagsamheten det viktigaste. Det är våra välmående företag som möjliggör välfärden, därför måste vi politiker ständigt ge dem de bästa möjliga förutsättningarna. En ekonomi i balans är superviktigt för mig. Jag får saker att hända både i och utanför politiken och nu hoppas jag även få möjligheten att göra det för hela Åland i lagtinget.

Annelie Karlberg 2 Blå Adobe Rgb 30cm
194 Annelie Karlberg

Budgetplanerare, Mariehamn

Jag är född i Stockholm men har rötterna från Eckerö. Bor i Mariehamn sedan ca dryga 20 år tillbaka och arbetar som budgetplanerare. Jag är utbildad ekonom från Uppsala Universitet.

På fritiden spelar jag golf, tränar på gym, läser böcker, umgås med familj och vänner. För några veckor sedan blev jag farmor så jag kommer med stor glädje följa den söta lilla tjejens uppväxt.

Jag har varit aktiv inom Mariehamnspolitiken i flera mandatperioder bl.a. i stadsstyrelsen, infrastrukturnämnden, bildningsnämnden och stipendiekommittén. Jag har haft styrelseuppdrag i Mariehamns Energi, Mise och Ålands vatten.

Jag vill särskilt arbeta med frågor gällande barn och ungas hälsa. Det ska finnas bra fritidsaktiviteter och resurser i skolorna.

Jag var med och tog fram den första hållbarhetsplanen så det är viktigt för mig att driva arbetet mot ett mer hållbart Åland.

Ett aktivt och attraktivt näringsliv ger grunden för vår sociala välfärd.

Annika Karlsson 24 1 Srgb 30cm
195 Annika Karlsson

Systemförvaltare, Lemland

Jag heter Annika Karlsson och är 59 år. Jag är gift och har två vuxna barn. Jag är född och uppvuxen på Åland. Jag arbetar på ÅHS där jag fram tills för 12 år sedan arbetade som hjälpskötare. Numera arbetar jag som systemförvaltare av vårt journalsystem.

För mig är skol- och utbildningsfrågor viktiga. Jag har suttit i Ålands gymnasiums styrelse i 12 år. Även frågor som rör vård och omsorg står mig nära. Frågor som rör hållbarhet och miljö är också viktiga då jag anser att vi bor på en av världens vackraste platser.

Jan Ola Karlsson 6 Srgb 30cm
196 Jan-Ola Karlsson

Brandmästare, Lemland

Jag heter Jan-Ola Karlsson och är 55 år. Jag är gift och har två vuxna barn. Jag är född och uppvuxen på Åland. Jag har jobbat på Mariehamns Räddningsverk sedan 1990. På fritiden bygger jag gärna och jagar.

Jag vill jobba för ett bra företagsklimat för stora och små företag, samt snabbare beslut och långsiktig planering av stora investeringar. Mindre byråkrati för individen. Jag vill jobba för att flera företag flyttar till Åland. Jag vill även jobba för vårt viktigaste kapital, barn och ungdomar. Bra skolor för dem som väljer att studera vidare men också för dem som väljer ett praktiskt jobb. Seniorerna som har byggt vårt samhälle bör kunna välja själva hur de vill bo.

André Karrring 16
197 André Karring

Radiopratare, företagare, Jomala

Jag är en 33 årig gift småbarnsförälder bosatt i Jomala. Jag är en person som värdesätter familjen, naturen, vännerna och idrottslivet. Vardagen består just nu av att vara pappaledig och umgås med sonen Larry. På fritiden umgås jag gärna med familjen och vänner, är ute i skogen, på en löprunda eller spelar padel.

I övrigt har jag en kandidatexamen från Mittuniversitetet och jobbar en del med mitt egna företag som konferencier, kommentator & speaker.

En röst på mig handlar om att prioriteras barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, att värna om vår vackra natur, att investera klokt och inte slösa med skattemedel, och om att jobba för turismen på Åland.

Lotta Kärkkäinen 1 Blå Srgb 30cm
198 Lotta Kärkkäinen-del Prete

Konsultchef, Jomala

Patrik Larsson 16 Srgb 30cm
199 Patrik Larsson

Lärare, företagare, Saltvik

Jag är lärare och egenföretagare, 51 år ung med en positiv syn på livet. Jag har 20 års erfarenhet av kommunalt arbete främst som bildningschef i Saltvik kommun. Jag gillar att driva utvecklingsfrågor och har svårt att tacka nej till nya utmaningar. Jag gillar att jobba effektivt, något jag får göra som egen företagare. Dessutom måste man som företagare hela tiden utveckla sina produkter och tjänster efter vad kunderna och samhället efterfrågar.

Mina hjärtefrågor är:

– Höja valdeltagandet genom att göra det möjligt med röstning via internet (skulle passa jättebra att få ”behålla” några gritlabbare till projektet).

– Stärka möjligheterna för att driva företag på Åland, ger fler arbetsplatser i gengäld.

– Värna om Ålands unika natur.

– Ålands styrka är det ”lilla”, även det unikt. Små kommuner, små företag och små kommunala enheter med god närservice. Allt möjliggörs med gott samarbete och en transparent politik över kommungränserna.

Mika Nordberg 25 Srgb 30cm
200 Mika Nordberg

Lagtingsledamot, företagare, Jomala

Jag heter Mika Nordberg och jag är 50 år. Bor i Jomala, är gift och har tre barn. Jag har 16 års erfarenhet av politiskt arbete på Åland, 12 år som lagtingsledamot och fyra år som infrastrukturminister. Förutom lagtingsarbete har jag även engagerat mig i Jomala kommun där jag varit kommunfullmäktigeordförande i 4 år och kommunstyrelseordförande i 2 år. Utöver politiken har jag också drivit egna företag.

I de oroliga tider vi lever i behövs det stabilitet, erfarenhet och mod att fatta svåra beslut. En ekonomi i balans ger oss den frihet vi behöver på Åland för att bevara och utveckla vår självstyrelse. Goda kontakter och relationer till Helsingfors och omvärlden är av stor vikt. Effektivitet och målmedvetenhet är något som kännetecknar mig i mitt arbete.

Röstar du på mig får du en borgerlig politiker med en kristen värdegrund.

Tony Salminen 1 1 Blå Srgb 30cm
201 Tony Salminen

Systemansvarig, Mariehamn

Jag heter Tony Salminen och är 56 år. Jag är född och uppvuxen på Åland och är gift och har två vuxna barn. Jobbar sedan 30 år tillbaka med IT på Ålands gymnasium. I min ungdom var jag sjöman några år och jag har även bott i Stockholm några år när jag gick på universitetet så jag vet att Åland är fantastiskt. Vi ska vara rädda om det fina Åland som våra förfäder byggt upp.

Inom politiken så tycker jag att självstyrelsen, det svenska språket och demilitariseringen är viktigast. Att ha ekonomin i balans och ordning och reda i samhället är också viktigt. Vår fina natur ska vi vara rädda om liksom våra fina åländska traditioner. Kort sagt, det behövs sans och balans i samhället. Det får du om du röstar på mig.

Erik Schütten 13 Blå Srgb 30cm
202 Erik Schütten

IT-Entreprenör, Sund

Född 1961 i Österbotten, flyttade till Åland som treåring. Varit bosatt i Mariehamn, Jomala, Finström, Saltvik och nu Sund sedan 10 år. Gift, har barn och barnbarn. Har högskoleutbildning inom IT, ekonomi, juridik och företagande och har till största delen jobbat utanför Åland i b la Finland, Sverige, Tyskland, Nordafrika och Indien. Jag är internationellt verksam som IT-entreprenör sedan +30 år.

Som person är jag resultatinriktad och anser att det behövs mer verkstad i politiken. Mina främsta fokusområden är ekonomi, digitalisering, företagande, infrastruktur och självbestämmanderätt. Jag har en modern liberalkonservativ livssyn och prioriterar individuell frihet, privat äganderätt, minsta möjliga byråkrati och välfärd efter förmåga, förenat med en hållbar samhällsutveckling där alla ansvarar för sin egen del av puzzlet.

Mia Schütten 22
203 Mia Schütten

Byråsekreterare, Sund

Född i Pargas, i en familj där konst och musik var en stor del av vardagen. Flyttade till Åland i början av 80-talet. Varit bosatt i Mariehamn, Finström, Saltvik och nu Sund sen 10 år. Gift och har 3 barn och 3 barnbarn. I grunden merkonom. Har senare studerat agrolog på Yrkeshögskolan Sydväst, ekonomi, juridik, HR, företagsetik på Öppna högskolan. Jobbar sedan 2011 som byråsekreterare i Sunds kommun. Innan dess har jag jobbat på Ålandsbanken APB (data, utlands, fond-och notariat), verksamhetsledare/fårkonsulent för Ålands fåravelsförening r.f. och ÅHS (löner).

Som person är jag glad och positiv. Jag vill att det ska finnas rättvisa möjligheter för var och en att bygga upp ett eget liv. Arbete, utbildning, omsorg, social trygghet utan diskriminering och mobbing av något slag ska vara en självklarhet. Frihet för föräldrar att välja barnomsorg och skola, frihet för de äldre att välja hur de vill bo och leva. Minskad byråkrati med hjälp av digitalisering ger beslutsfattarna mera tid för konkreta åtgärder i stället för pappersvändande. En ringväg som knyter ihop Norra och Södra Åland gynnar både samhället och turismen. Att vi har en god vattenkvalité och ren miljö är allas ansvar.

Julia Stenius 51 Srgb 30cm
204 Julia Stenius

Företagare, Mariehamn

Jag heter Julia Stenius, och är född och uppvuxen i Mariehamn. Efter några års studier inom samhällsvetenskap, kommunikation och pedagogik, blev jag slutligen frisör och ganska snabbt efter det företagare. I 13 år har jag drivit salong med flera anställda och jag drivs av att se människor och företaget växa. Jag är en riktig entreprenörssjäl som ser nya företagsidéer och förbättringsmöjligheter överallt, och trivs med utveckling framåt hela tiden. Att vara ute på sjön, umgås med människor, resa, och kreativt skapande är lycka för mej.

I politiken ser jag främst att vi behöver vara smarta med vår ekonomi. Byråkrati och administration behöver effektiviseras, digitaliseringen behöver få hjälpa till.

Miljön försämras ständigt, och ursäkterna är slut. Vi måste lämna över till nästa generation med gott samvete. Vi behöver säkerställa och utveckla kommunikationerna både till Sverige och Finland. Skärgårdstrafiken är miljöbelastande och vi behöver miljövänliga framtidssatsningar, inte bara utredningar.

Som företagare skulle jag jobba för minskad tullbyråkrati över skattegränsen och ett jämställt arbetsliv gällande föräldraledigheter. FPA behöver ta över den ekonomiska bördan från den födande förälderns arbetsgivare. Vi behöver stimulera tillväxt och stöda nya företagsidéer för att få in mer skattemedel.

Utökat samarbete över kommunernas gränser skulle skapa en likvärdig och förbättrad service över hela Åland.

Barn och ungdomars utbildning, stöd och psykiska välmående behöver få kosta, det är dom som är framtiden!

Wille Valve 28 Blå Srgb 30cm
205 Wille Valve

Partiordförande, Jomala

Jag är 43 år och trebarnsfar. Jag beskrivs ibland som en slitstark typ som älskar utmaningar. Partiordförande, ex-minister, styrelseordförande för Ålands Hälso- och sjukvård och ersättare i riksdagen. Född och uppvuxen på Åland. Politik är både samhällsbygge och relationsbygge.

Åland behöver goda relationer, oavsett om det handlar om svenska högskolors antagningskvoter eller utveckling av självstyrelsen. Jag bygger gärna goda relationer både öster- och västerut, för jag tror att Team Åland vinner på det.

Andra saker jag värnar är en sund offentlig ekonomi, ett tryggt Åland, rena vatten och så lite krångel som möjligt för våra företagare så de kan fokusera på att vara just – företagare.

Terese Åsgård 3 Blå Srgb 30cm
206 Terese Åsgård

Personalchef, Mariehamn

Jag heter Terese Åsgård 62 år, bor i Mariehamn men vistas också mycket i Saltvik på min fritid. Jag arbetar som personalchef. Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med anställnings- och personalfrågor i stora organisationer med undantag för några år då jag arbetade inom fritidssektorn Mariehamn. På min fritid rör jag gärna på mig. Golf, långpromenader och gym gör mig gott.

Den senaste mandatperioden har jag suttit i stadsstyrelsen. Nu ställer jag upp även i lagtingsvalet. Jag ger mig in politiken med en ödmjuk inställning. Den är ett stort och komplext område. Jag vill arbeta lösningsfokuserat och vara med och bidra till att Åland blir en ännu bättre plats att leva och bo på. Jag vill arbeta för en offentlig ekonomi som ger oss utrymme att utveckla välfärden, för att vi ska kunna åldras tryggt och med värdighet och värna om vårt svenska språk.

Kandidater i kommunalvalet 2023

Lär känna våra kandidater i vår porträttserie! Vem kandiderar i din kommun?

Mariehamn

Vi kandiderar i kommunfullmäktige i Mariehamn.

Johan Ehn Srgb 30cm
544 Johan Ehn

Ålands representant i Helsingfors

Jag heter Johan Ehn är 48 år och är för tillfället Ålands representant I Helsingfors. Innan det jobbade jag fyra och som alarmmästare och chef för Alarm- och lägescentralen på Åland. Jag har varit aktiv i politiken på olika nivåer under över 20 år, bla som lagtingsledamot i 16 år, talman i 2 år, utbildnings- och kulturminister i 4 år, stadstyrelsen i 10 år varav 4 som ordförande och en hel del annat. På fritiden umgås jag med vänner, medlem i Strandnäs FBK, spelar amatörteater och lyssnat på böcker.

Jag ställer upp i valet till stadsfullmäktige i Mariehamn för att jag vill fortsätta vara med och utveckla staden till staden som säger JA till framtidstro och utveckling! För att nå reella framgångar i politik krävs att man kan hitta en majoritet för att driva en linje. Jag bidrar gärna med min förmåga till diplomati och samarbete. Frågor jag särskilt kommer att jobba med under den kommande mandatperioden är stärkta kommunala samarbeten för att säkra tillgången på kommunal service samt att staden fattar konkreta beslut för fler platser inom äldreomsorgen.

Ehn för alla – Alla För Ehn!

Peter Enberg 9 Blå Srgb 30cm
545 Peter Enberg

Företagare

Jag är egenföretagare i Mariehamn. Jag har varit fullmäktigeledamot i 16 år och de senaste fyra som vice ordförande i stadsstyrelsen, ordförande i City Mariehamn och i Ålands öspelsorganisation. Något jag lärt mig inom såväl företagandet som inom idrott är vikten av samarbete för att nå resultat, det vill jag ta med mig när jag nu ställer upp i både kommunal- och lagtingsval.

”Kan själv” något barn ofta säger. Jag har en stark tro på detta – att vi vet bäst själv hur vi vill leva vårt liv. Vi kan och vill själva ta ansvar för allt i från välmående, karriär, vad våra barn mår bäst av och hur vi vill leva då vi blir äldre. Det ska en borgerlig politiker skapa förutsättningar för.

Jag brinner för stadsutveckling, för att förenkla företagandet och för en hållbar ekonomisk utveckling. Jag vill jobba för vindenergi på Åland där vi skapar jobb, inflyttning, utbildning och tillväxt. Jag vill att vi ska via miljöteknik bygga Åland 3.0.

Annika Eriksson 3 Blå Srgb 30cm
546 Annika Eriksson

Sjukskötare

Jag är gift, har tre vuxna barn och är bosatt i Mariehamn. Efter närmare 40 år som specialsjukskötare på ÅHS vill jag bidra till politiken med min långa erfarenhet och kunskap. I mitt arbete möter jag patienter i olika åldrar, med olika sjukdomstillstånd och olika behov av vård. Det känns därför rätt att engagera sig politiskt och på sätt vara med och påverka i frågor jag brinner för.

Vårt ö-läge ställer stora krav på vården och personalen. Vi har en högspecialiserad sjukvård med modern teknik och väldigt kompetent personal. De ekonomiskt svåra utmaningarna gör att resurserna måste användas rätt. Vårdpersonalen behöver få uppskattning och känna sig behövda och betydelsefulla. Vidareutbildning och ökat ansvar måste märkas i lönekuvertet.

Vår befolkning blir allt äldre och förtjänar en god äldreomsorg som präglas av en trygg vård på rätt nivå. Det är nu hög tid att demenscentret förverkligas i Mariehamn. Det behöver byggas flera seniorbostäder. Brist på social samvaro och ensamhet skulle då minska med en ökad trygghet som följd.

I Moderaterna ser vi till att ha människan i centrum och värna om varje individs delaktighet i det åländska samhället.

Tom Forsbom 24
547 Tom Forsbom

Företagare

Jag är född och uppvuxen på Åland. (i 20 års ålder bodde jag 4 år i Stockholm) Jag är företagare och bor i Mariehamn. Min familj består av min fru Lilly-Ann, två vuxna barn och fem barnbarn. Jag har jobbat som familjeföretagare och köpman på Åland i över 30 år och är van att ta ansvar för mina beslut och för våra anställda. Jag har varit verksam i många olika föreningar och jag är van att ha en ledande roll för att driva verksamheten framåt.

Jag föredrar samarbete istället för konfrontation, valfrihet framom tvång, en stark äganderätt och en offensiv näringspolitik som skapar tillväxt och arbetsplatser. Det är så att vi har råd med vår välfärd. Jag är verksam företagare i Mariehamn, Maxinge och Godby och ser inte några motsättningar mellan stad och landsbygd. Båda behövs och samarbete gynnar alla!

I min ideologi är jag borgerlig och ekonomisk. I vardagen behöver vi en minimerad byråkrati både för företag och privatpersoner. Naturligtvis skall vi ta hand om utsatta grupper. Det skall alltid vara människans behov i centrum får våra beslut. Att få så många som möjligt i arbete eller meningsfull sysselsättning och att skapa goda förutsättningar för företagen, det är min politiska drivkraft. Skattegränsen måste göras smidigare för både företag och privatpersoner.

Siv Forsbom Hjerpe 3 Srgb 30cm
548 Siv Forsbom Hjerpe

Kanslist

Kommer strax!

Mikael Granskog 12 Srgb 30cm
549 Mikael Granskog

Bankdirektör

Mikael “Micke” Granskog, 62 år gift och två vuxna barn. Född och uppvuxen mitt i stan på Norragatan 16. Civilekonom i Linköping samtidigt som jag spelade allsvensk fotboll med IFK Norrköping och i det finska landslaget. Jag började jobba i finansbranschen 1984 och efter några år i Stockholm återflyttade vi till Mariehamn hösten 1989.

Stor erfarenhet av expert- och chefspositioner i finansbranschen liksom ett livslångt engagemang i tredje sektorn och då speciellt ungdomsidrott. Pragmatisk, vågar prioritera och även fatta obekväma beslut!

Jag kommer att jobba för:

– En hållbar ekonomi!

– Ett utökat samarbete med övriga kommuner inom alla sektorer!

– Det skall vara lätt och enkelt att kombinera idrotts- och kulturaktiviteter direkt efter skoldagen!

Johan Haglund 5 Srgb 30cm
550 Johan Haglund

Egen företagare

Anders Holmberg 17 Srgb 30cm
551 Anders Holmberg

Företagare

Anders Holmberg, företagare, 48 år, Mariehamn. Min familj består av två döttrar 20 och 22 år. Jag har varit politiskt engagerad i 16 år i Mariehamn, stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnder, stadens bolag och kommittéer. Är idag ersättare i Ålands lagting för Obunden samling.

Jag är ny i Moderat Samling för Åland. Som företagare vet jag att moderaterna är ett regeringsdugligt parti som behövs i den kommande regeringen.

Jag vill arbeta för en ansvarsfull-, hållbar-, långsiktig- och ekonomisk politik med breda överenskommelser. Mitt fokus ligger på det åländska näringslivet och turismen. Företagen är grunden till den åländska välfärden. Åland behöver tillväxt och inflyttning. För att det skall vara möjligt behöver vi även goda kommunikationer till havs och i luften. Skattegränsen skall inte tas bort, den skall osynliggöras med hårt arbete.

Jag vill även se till att våra barn, ungdomar och äldre har en trygg och bra plats att leva och bo på.

En röst på mig, är en röst på en åländsk företagare i politiken.

Lillan Holmberg 17 Srgb 30cm
552 Lillan Holmberg

Lärarvikarie

Camilla Hägglund Palmqvist 27 Srgb 30cm
553 Camilla Hägglund-Palmqvist

Jurist

Jag heter Camilla Hägglund-Palmqvist och jobbar som jurist på landskapsregeringens regeringskansli. I mina uppgifter ingår bland annat polis och brand- och räddningsärenden samt beredskap och säkerhet. Jag är en riktig Mariehamnare i själ och hjärta och är stolt över vår fina stad. Jag har varit engagerad i stadspolitiken sedan 1999 då jag ställde upp i val för första gången. Jag är gift och har två vuxna barn och ett barnbarn. Jag gillar uteliv med hundar och hästar samt körsång och kultur.

Här är några skäl till varför du bör överväga att ge mig din röst:

– Rättvisa och sundhet: Jag är engagerad i att skapa ett rättvist samhälle där alla medborgare har lika möjligheter och rättigheter. Mina sunda åsikter och starka värderingar om rättvisa kommer att leda till beslut som gynnar hela vår gemenskap.

– Våra äldre: De äldre i vår kommun förtjänar respekt och omsorg. Jag kommer att arbeta för att säkerställa att de äldre tas väl omhand och har tillgång till de tjänster och stöd de behöver för att leva ett värdigt och tryggt liv.

– Stöd för näringslivet: Jag inser att näringslivet är en viktig del av vår kommuns ekonomi. Genom att stödja företagande och skapa en gynnsam miljö för näringslivet kan vi öka våra inkomster, vilket i sin tur gör det möjligt för oss att investera i mjuka frågor som utbildning och vård.

– Rösta på mig för att tillsammans skapa en kommun som är rättvis, omsorgsfull och ekonomiskt hållbar. Jag är övertygad om att med mina kunskaper som jurist och mina värderingar kan bidra till verklig skillnad i vårt samhälle.

Björn Hägerstrand 7 Blå Srgb 30cm
554 Björn Hägerstrand

Företagare

Jag heter Björn Hägerstrand och är 56år. Jag är född i Mariehamn men bott stora delar av min ungdom i många länder, så långt bort som Taiwan. Det är viktigt att vi rör på oss och ser vad som händer runt om kring oss i världen. När det var dags för familj flyttade jag hem till vårt paradis Åland. Jag är företagare och entreprenör och har bland annat sysslat med internationell handel i 30år. Jag är involverad i många olika organisationer och har även uppdrag nationellt och internationellt.

Inom politiken har jag bland annat jobbat i stadsfullmäktige och infrastrukturnämnden i Mariehamn. För mig är företagsamheten det viktigaste. Det är våra välmående företag som möjliggör välfärden, därför måste vi politiker ständigt ge dem de bästa möjliga förutsättningarna. En ekonomi i balans är superviktigt för mig. Jag får saker att hända både i och utanför politiken och nu hoppas jag även få möjligheten att göra det för hela Åland i lagtinget.

Roger Jansson 10 Srgb 30cm
555 Roger Jansson

Ekonom, pensionär

Jag heter Roger Jansson och har i år firat min åttionde födelsedag, men har fortfarande driv och kraft. I stadsfullmäktige har jag varit med sedan 1972 och byggt upp vår stad och har en mycket bred erfarenhet från alla delar av samhällsarbetet. Dels som ordförande i flera nämnder, dels som stadsstyrelsens ordförande i 6 år, talman i Ålands lagting, lantråd 1995-99 och riksdagsman för Åland i Helsingfors 2003-07.

Jag kandiderar ännu en gång till stadsfullmäktige för att jag vill att platsbristen i stadens äldreomsorg, och särskilt demensvården, nu omedelbart måste åtgärdas. Frågan har dragits i långbänk alltför länge. Det innebär att de anhöriga i hemmen får dra ett alltför tungt lass inom en av kommunens kärnuppgifter – äldreomsorgen.

Jag tycker också att arbetet för utveckling av stadens närings- och arbetsliv inte är tillräckligt utvecklingsinriktat och brett. Planeringen för boendet i staden, i form av egnahemstomter och seniorbostäder, går alltför långsamt.

Därför vill jag gärna ha Ditt förtroende för ännu en mandatperiod med målet att snabbt och effektivt kunna förverkliga dessa och andra stora behov i Mariehamn.

Annelie Karlberg 2 Blå Adobe Rgb 30cm
556 Annelie Karlberg

Ekonom

Jag är född i Stockholm men har rötterna från Eckerö. Bor i Mariehamn sedan ca dryga 20 år tillbaka och arbetar som budgetplanerare. Jag är utbildad ekonom från Uppsala Universitet.

På fritiden spelar jag golf, tränar på gym, läser böcker, umgås med familj och vänner. För några veckor sedan blev jag farmor så jag kommer med stor glädje följa den söta lilla tjejens uppväxt.

Jag har varit aktiv inom Mariehamnspolitiken i flera mandatperioder bl.a. i stadsstyrelsen, infrastrukturnämnden, bildningsnämnden och stipendiekommittén. Jag har haft styrelseuppdrag i Mariehamns Energi, Mise och Ålands vatten.

Jag vill särskilt arbeta med frågor gällande barn och ungas hälsa. Det ska finnas bra fritidsaktiviteter och resurser i skolorna.

Jag var med och tog fram den första hållbarhetsplanen så det är viktigt för mig att driva arbetet mot ett mer hållbart Åland.

Ett aktivt och attraktivt näringsliv ger grunden för vår sociala välfärd.

Lotta Kärkkäinen 1 Blå Srgb 30cm
557 Lotta Kärkkäinen-Del Prete

Konsultchef

Tony Salminen 1 1 Blå Srgb 30cm
558 Tony Salminen

Systemansvarig

Jag heter Tony Salminen och är 56 år. Jag är född och uppvuxen på Åland och är gift och har två vuxna barn. Jobbar sedan 30 år tillbaka med IT på Ålands gymnasium. I min ungdom var jag sjöman några år och jag har även bott i Stockholm några år när jag gick på universitetet så jag vet att Åland är fantastiskt. Vi ska vara rädda om det fina Åland som våra förfäder byggt upp.

Inom politiken så tycker jag att självstyrelsen, det svenska språket och demilitariseringen är viktigast. Att ha ekonomin i balans och ordning och reda i samhället är också viktigt. Vår fina natur ska vi vara rädda om liksom våra fina åländska traditioner. Kort sagt, det behövs sans och balans i samhället. Det får du om du röstar på mig.

Julia Stenius 51 Srgb 30cm
559 Julia Stenius

Företagare

Jag heter Julia Stenius, och är född och uppvuxen i Mariehamn. Efter några års studier inom samhällsvetenskap, kommunikation och pedagogik, blev jag slutligen frisör och ganska snabbt efter det företagare. I 13 år har jag drivit salong med flera anställda och jag drivs av att se människor och företaget växa. Jag är en riktig entreprenörssjäl som ser nya företagsidéer och förbättringsmöjligheter överallt, och trivs med utveckling framåt hela tiden. Att vara ute på sjön, umgås med människor, resa, och kreativt skapande är lycka för mej.

I politiken ser jag främst att vi behöver vara smarta med vår ekonomi. Byråkrati och administration behöver effektiviseras, digitaliseringen behöver få hjälpa till.

Miljön försämras ständigt, och ursäkterna är slut. Vi måste lämna över till nästa generation med gott samvete. Vi behöver säkerställa och utveckla kommunikationerna både till Sverige och Finland. Skärgårdstrafiken är miljöbelastande och vi behöver miljövänliga framtidssatsningar, inte bara utredningar.

Som företagare skulle jag jobba för minskad tullbyråkrati över skattegränsen och ett jämställt arbetsliv gällande föräldraledigheter. FPA behöver ta över den ekonomiska bördan från den födande förälderns arbetsgivare. Vi behöver stimulera tillväxt och stöda nya företagsidéer för att få in mer skattemedel.

Utökat samarbete över kommunernas gränser skulle skapa en likvärdig och förbättrad service över hela Åland.

Barn och ungdomars utbildning, stöd och psykiska välmående behöver få kosta, det är dom som är framtiden!

Bernt Styrström 15 Srgb 30cm
560 Bernt Styrström

Diplomekonom

Jag är diplomekonom från Handelshögskolan vid Åbo Akademi och min kristna grundsyn, om människors lika värde, är för mig en bra grundplåt att stå på.

Jag har 45 års erfarenhet inom åländskt näringsliv och en bred ekonomisk och juridisk utbildning, som jag tycker skulle vara till gagn i ett eventuellt framtida stadsfullmäktigearbete.

Monica Von Frenckell 22 Srgb 30cm
561 Monica von Frenckell

Projektchef

Jag heter Monica von Frenckell, 53 år gammal, född och uppvuxen i Karis. Sedan 2000 har mitt och familjens hem varit på Åland, alla barn har gått i grundskolan här och min yngsta är född på Åland. För närvarande arbetar jag som projektchef på Viking Line, men jag har även erfarenhet från offentlig sektor och Crosskey under mina arbetsår på Åland. Jag är stolt förälder till fyra vuxna barn och ett barnbarn.

Under de senaste två åren har jag engagerat mig i att stödja Ukraina och Ukrainare på Åland. Bland annat har jag aktivt arbetat för att hämta Ukrainska familjer till Åland genom två bussresor till Polen samt genomfört fyra hjälpresor till Ukraina.

Mina intressen är att tillbringa tid med familj och vänner, vad som händer i mitt närsamhälle men även mycket intresserad av geopolitik. Jag har alltid jobbat för föreningslivet, ideella organisationer som t.ex. Rädda Barnen. Jag tror på att ge tillbaka till samhället. Om vi alla levde efter gyllene regeln – att behandla andra som vi själva vill bli behandlade – skulle vårt samhälle bli mer harmoniskt och rättvist. Mer empati och ömsesidig respekt för varandra!

Inom politiken tror jag på balanserad ekonomi för Mariehamn, och jag ser samarbete som en styrka och en nödvändighet. Kunskap utgör grunden för en hållbar framtid. Jag anser även att vi måste växa som stad för att garantera vår stads framtid och välfärd.

Vi får heller aldrig glömma de äldre som har byggt vårt samhälle och den välfärd vi har idag. Vi måste se dem, lyssna på dem och hitta lösningar för att ingen ska behöva vara ensam.

Terese Åsgård 3 Blå Srgb 30cm
562 Terese Åsgård

Personalchef

Jag heter Terese Åsgård 62 år, bor i Mariehamn men vistas också mycket i Saltvik på min fritid. Jag arbetar som personalchef. Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat med anställnings- och personalfrågor i stora organisationer med undantag för några år då jag arbetade inom fritidssektorn Mariehamn. På min fritid rör jag gärna på mig. Golf, långpromenader och gym gör mig gott.

Den senaste mandatperioden har jag suttit i stadsstyrelsen. Nu ställer jag upp även i lagtingsvalet. Jag ger mig in politiken med en ödmjuk inställning. Den är ett stort och komplext område. Jag vill arbeta lösningsfokuserat och vara med och bidra till att Åland blir en ännu bättre plats att leva och bo på. Jag vill arbeta för en offentlig ekonomi som ger oss utrymme att utveckla välfärden, för att vi ska kunna åldras tryggt och med värdighet och värna om vårt svenska språk.

Jomala

Vi kandiderar i kommunfullmäktige i Jomala.

Suzanne Milestad Styrström 8 Blå Srgb 30cm
502 Suzanne Milestad-Styrström

Förskolelärare

Jag heter Suzanne Milestad-Styrström, jag är gift och har två vuxna barn, ett bonusbarn, fyra barnbarn och två bonus-barnbarn. Jag är uppvuxen i Sverige, där jag har jobbat som förskolelärare sedan 1982. Till Åland flyttade jag för nio år sedan och har jobbat politiskt i Jomala i åtta år. Min man och jag jobbar även med både biodling och kräftodling.

Inom politiken vill jag främst jobba för att barnen ska kunna ha en plats på daghemmen, utan överinskrivningar och moduler.

Wille Valve 28 Blå Srgb 30cm
503 Wille Valve

Partiordförande

Jag är 43 år och trebarnsfar. Jag beskrivs ibland som en slitstark typ som älskar utmaningar. Partiordförande, ex-minister, styrelseordförande för Ålands Hälso- och sjukvård och ersättare i riksdagen. Född och uppvuxen på Åland. Politik är både samhällsbygge och relationsbygge.

Åland behöver goda relationer, oavsett om det handlar om svenska högskolors antagningskvoter eller utveckling av självstyrelsen. Jag bygger gärna goda relationer både öster- och västerut, för jag tror att Team Åland vinner på det.

Andra saker jag värnar är en sund offentlig ekonomi, ett tryggt Åland, rena vatten och så lite krångel som möjligt för våra företagare så de kan fokusera på att vara just – företagare.

Markus Metsola 12 Blå Srgb 30cm
504 Markus Metsola

Lektor/ingenjör

Anette Holmberg Jansson 1 1
505 Annette Holmberg-Jansson

Företagare

Jag heter Annette och är 54 år. Jag är gift och har två söner i åldern 23 och 11 år. Till familjen hör även katten Blixten. Jag är uppvuxen i Saltvik men har bott de sista 25 åren i Jomala. Jag har en lång erfarenhet av restaurangbranschen där jag drivit restauranger sedan jag var 23 år. Så jag vet hur det är att vara egen företagare och alla de utmaningar man ställs inför.

Jag ställde upp i valet 2011 för första gången och har sedan 2013 suttit i lagtinget då jag kom in som ersättare. De sista 4 åren har jag varit Social och hälsovårdsminister samt nordisk samarbetsminister i vår nuvarande regering.

De frågor som alltid legat mig varmt om hjärtat har varit vård och omsorg. När jag ställde upp i valet första gången var det för att driva frågor kring demens då jag engagerat mig i dessa frågor när min pappa fick Alzheimer. För mig är det viktigt att vi ser de äldre som en resurs på samma gång som vi måste se till att vi har de förutsättningar som krävs för att kunna ta hand om de äldre på bästa sätt. De måste byggas mera boenden anpassade för äldre att flytta till som man kan hyra eller köpa och vi måste se till att bygga fler äldreboenden dit du kan flytta när du inte längre kan bo kvar där du bor. Servicen som du kan få hemma måste utökas och vi behöver flytta tillbaka stöd för rörligheten (färdtjänsten för äldre) till kommunerna. De har ansvar för äldreomsorgen och kan ta snabbare beslut och vet vad innevånarna behöver.

Du måste ha möjlighet att leva livet hela livet fast du blir gammal.

Mika Nordberg 25 Srgb 30cm
506 Mika Nordberg

Lagtingsledamot, företagare

Jag heter Mika Nordberg och jag är 50 år. Bor i Jomala, är gift och har tre barn. Jag har 16 års erfarenhet av politiskt arbete på Åland, 12 år som lagtingsledamot och fyra år som infrastrukturminister. Förutom lagtingsarbete har jag även engagerat mig i Jomala kommun där jag varit kommunfullmäktigeordförande i 4 år och kommunstyrelseordförande i 2 år. Utöver politiken har jag också drivit egna företag.

I de oroliga tider vi lever i behövs det stabilitet, erfarenhet och mod att fatta svåra beslut. En ekonomi i balans ger oss den frihet vi behöver på Åland för att bevara och utveckla vår självstyrelse. Goda kontakter och relationer till Helsingfors och omvärlden är av stor vikt. Effektivitet och målmedvetenhet är något som kännetecknar mig i mitt arbete.

Röstar du på mig får du en borgerlig politiker med en kristen värdegrund.

André Karrring 16
507 André Karring

Radiopratare, företagare

Jag är en 33 årig gift småbarnsförälder bosatt i Jomala. Jag är en person som värdesätter familjen, naturen, vännerna och idrottslivet. Vardagen består just nu av att vara pappaledig och umgås med sonen Larry. På fritiden umgås jag gärna med familjen och vänner, är ute i skogen, på en löprunda eller spelar padel.

I övrigt har jag en kandidatexamen från Mittuniversitetet och jobbar en del med mitt egna företag som konferencier, kommentator & speaker.

En röst på mig handlar om att prioriteras barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, att värna om vår vackra natur, att investera klokt och inte slösa med skattemedel, och om att jobba för turismen på Åland.

Nina Nylander 29 Srgb 30cm
508 Nina Nylander

Leg. talterapeut, företagare

Jag kommer ursprungligen från Sverige och är verksam som legitimerad talterapeut och företagare inom medicinsk rehabilitering på Åland. Jag är bosatt i Jomala och har ett brett engagemang inom åländskt förenings- och kulturliv.

Min hjärtefråga är barn och ungdomars lärande och hälsa. Ett nytt daghem i Jomala med god arbetsmiljö för personalen och ändamålsenliga lokaler där små individer kan utvecklas enligt läroplanen, kommer inte av sig självt. Jag kommer ägna de närmaste fyra åren åt att det ska bli så bra som möjligt. Just nu håller också Mariehamns stad skolpsykologteam på att utvecklas med fler professioner för att stärka det förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet, och det tåget ska inte Jomala kommun och SÅUD missa.

Jag kandiderar för att Åland är fantastiskt att bo på och det är värt att bevara och utveckla!

Henri Kenttä Moderaterna Dsc4948
509 Henri Kenttä

Företagare

Niklas Hammarbäck Moderaterna Dsc4970
510 Niklas Hammarbäck

Arbetsledare

Jag är 54 år, född och uppvuxen i Falun, Sverige. Jag har varit bosatt på Åland med min hustru sedan 2016. Åland är sannerligen en fantastisk plats och både min dotter och svärfar har även dom flyttat hit från Sverige. Till vardags jobbar jag som arbetsledare på Harrys el.

Jomala är en blomstrande attraktiv kommun för människor att bo i och jag värnar att den skall förbli så. Det skall vara enkelt och gynnsamt för personer och företag att flytta till kommunen. Färjeförbindelserna till och från Sverige är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Detta då jag precis som många andra ålänningar har nära och kära i Sverige som vill att det skall vara enkelt, billigt samt smidigt att besöka.

Tomas Boedeker Srgb 30cm
511 Tomas Boedeker

Head of Financial Accounting

Jag är en gift man på 57 år och bosatt i Österkalmare, Jomala. Till vardags jobbar jag med Viking Lines siffror som ekonomichef. Fritiden ägnas till stor del åt träning på gymmet, olika förtroende uppdrag, mc-åkning och trädgården. Till förtroendeuppdragen jag har hör ledamot i Jomala kommunstyrelse, vice ordförande i Mise och medlem i Folkhögskolans direktion. Jag har även styrelseuppdrag inom näringslivet.

Ideologiskt står jag på den högra planhalvan med ett visst inslag av konservatism samt synsättet att individen själv står för de bästa besluten.

Politiska beslut ska alltid tas med hänsyn till att de pengar man använder inte är ens egna. Därmed ska varje beslut noga övervägas ur en ekonomisk synvinkel.

Nina Viktorsson 11 Srgb 30cm
512 Nina Viktorsson

Produktchef

Jag heter Nina Viktorsson, 41 år, trebarnsmamma från Solberget i Jomala. Till vardags jobbar jag som produktchef på Rederi ab Eckerö och är ekonom till min utbildning. Jag har i över tio års tid varit idéellt aktiv i olika idrottsföreningar, idag som lagledare för Jomala IK Fotboll A-laget.

Jag vill gärna jobba för åtgärder som främjar motion, folkhälsan och rörelse hos barn och vuxna. Jomala har vuxit mycket den senaste tiden och har många stora bostadsområden med grönområden som behöver tas hand om. Samtidigt är det viktigt att sträva efter en stabil och hållbar kommunal ekonomi.

Som person är jag driftig, modig och ansvarstagande. Jag hoppas jag kan göra mig värd din röst!

Kristian Aller 2 Srgb 30cm
513 Kristian Aller

Automationsingenjör

Dennis Jansson 6 Srgb 30cm
514 Dennis Jansson

Entreprenör

Jag ställer upp för omval efter 24 år i Jomala fullmäktige. En röst på mig är en röst på samarbete över partigränserna. Jomalas framgångar det senaste decenniet beror på att vi alltid inkluderat alla partier då större utvecklande projekt sjösatts. Jomala är Ålands starkaste tillväxtkommun och skall så förbli.

Till Lagtinget kommer jag rösta på min fru Annette Holmberg-Jansson 191.

Tore Karlström 19 Srgb 30cm
515 Tore Karlström

Ingenjör

Jag heter Tore Karlström, är 82 år, Bygg.ing och Företagsekonom. Jag har tillbringat hela mitt liv i Jomala, utom 11 år i ungdomen i Sverige. En hustru och 4 barn. Jag har varit företagare hela livet och varit med och byggt över 500 hus. Nu tillverkar jag kistor för sista resan, men min arbetstid är lagom.

Jag anser att det i centrum av Jomala borde byggas mera (aktie) lägenheter, detta kunde möjliggöra att bra service blir ändå bättre.

Tessa Helsing 24 Srgb 30cm
517 Tessa Helsing

Närvårdare

Jag är 46 år, är samboende i Jomala, har en dotter 19 år och en son på snart 16. Åland ligger väldigt nära mitt hjärta, här har jag fötts och bott hela mitt liv. Jag älskar djur och natur, gillar återbruk, att bygga & skapa, att resa, se nya platser och kulturer.

Jag har tidigare varit egen företagare då jag drivit en affär i Mariehamn, men arbetar nu som närvårdare inom KST.

Jag står för jämställdhet och rättvisa. Jag vill jobba för, och stärka våra barn o ungas psykiska hälsa. NPF barn ska få det stöd de behöver i skolan, och ingen ungdom ska falla mellan stolarna. Jag vill även att det ska vara enklare att få hjälp när man mår dåligt psykiskt, hela livet. Jag vill arbeta för att stärka djurskyddet och respekten för djur, all djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv.

Caroline Andersson 6 Srgb 30cm
516 Caroline Andersson

Företagare

Jag heter Caroline Andersson, är 41 år, gift och har två barn. Jag är född och uppvuxen på Åland och har bott, jobbat och tävlat i hästbranschen i Sverige under en 10-årsperiod. Idag driver jag och min man egna företag på landsbygden inom häst- och turistbranschen med logiverksamhet samt fastighetsförvaltning.

För ett hållbart samhälle måste vi börja från grunden. Minska pressen på barnen och inför mer kreativt lärande i grundskolan där fokus bör vara att utveckla starka, trygga och positiva barn som är ivriga att komma ut i arbetslivet och som är starka nog att stå emot våld och droger. Därför månar jag om barn och unga, för en trygg, säker uppväxt och en god fysisk och mental hälsa hela vägen till och med pensionsåldern. Jag tror på att utöka djurens roll och naturens resurs inom skola, vård och omsorg.

Som företagare är jag intresserad av generella näringslivsfrågor, hur vi kan förlänga turistsäsongen och öka Ålands attraktionskraft. Jag anser att arbete alltid ska löna sig.

Som politiker är jag särskilt engagerad i att förbättra djurskyddslagstiftningen, en hästförordning som höjer kvalitetsstatusen på Åland. Jag vill värna om våra vatten, vårt svenska språk och vår självstyrelse.

Lemland

Vi kandiderar i kommunfullmäktige i Lemland.

Susanne Fagerström 3 2 Srgb 30cm
507 Susanne Fagerström

Entreprenör, företagare

Jag började mitt politiska arbete för snart 20 år sedan. Då kontaktades jag av Frisinnad Samverkan (idag MSÅ) och kunde snabbt konstatera att ideologin och värdegrunden passade mig: Att individen själv får välja, frihet och omsorg om varandra. Att våra barn och ungdomar ska få gå på dagis och gå i skola där de bor. Att äldre ska få åldras där de bott eller hemma om de vill och kan det. Och det är viktigt att vi tar ansvar för ekonomin och effektiviserar förvaltningen så att våra invånare får en bra service med en bibehållen skatteprocent.

Jag har varit med och arbetat för hela Lemlands kommun och har suttit i kommunstyrelsen i över 15 år, de senaste fyra åren som vice ordförande i Kommunfullmäktige. På senare tid har vi genom avtal med Mariehamns Stad sett till att trygga att barnen från Järsö/Nåtö får gå i skola och Eftis i Mariehamn.

Frågor som jag kommer att jobba för:

– Att gång- och cykelväg ut till Järsö förverkligas.

– Rena våra vatten så att vi kan fortsätta ta friska dopp.

– Mental träning i både skola och på dagis. Det är många barn och ungdomar som mår dåligt och vi behöver hjälpa dem att träna, inte bara fysiskt utan även mentalt.

Viktigast för mig de kommande åren är att jobba för en bättre äldreomsorg, med valfrihet på riktigt. Att få bo där du vill och få den vård och omsorg du önskar. För att det ske krävs samarbete där samarbetet med Mariehamn är särskilt viktigt.

Jan Ola Karlsson 6 Srgb 30cm
508 Jan-Ola Karlsson

Brandmästare

Jag heter Jan-Ola Karlsson och är 55 år. Jag är gift och har två vuxna barn. Jag är född och uppvuxen på Åland. Jag har jobbat på Mariehamns Räddningsverk sedan 1990. På fritiden bygger jag gärna och jagar.

Jag vill jobba för ett bra företagsklimat för stora och små företag, samt snabbare beslut och långsiktig planering av stora investeringar. Mindre byråkrati för individen. Jag vill jobba för att flera företag flyttar till Åland. Jag vill även jobba för vårt viktigaste kapital, barn och ungdomar. Bra skolor för dem som väljer att studera vidare men också för dem som väljer ett praktiskt jobb. Seniorerna som har byggt vårt samhälle bör kunna välja själva hur de vill bo.

Yngve Öst 2 Srgb 30cm
509 Yngve Öst

Pensionär

Jag heter Yngve Öst och fyllde jämna 70 senaste vinter. Född och uppvuxen i Österbotten, Pedersöre kommun och närmare bestämt i Östensö by. Idrott både vinter- och sommartid blev min passion i unga år och numera håller jag igång med regelbundna gym- och joggingpass. Jag “blev” Ålänning i IT-branchen efter att ha avlagt min examen vid Åbo Akademi 1978. Jag är gift med Ann som kommer från Åbo. Vi träffades där under studietiden och vi har två vuxna barn som båda bor på Åland. Numera kan jag titulera mig pensionerad IT-konsult. Jag är engagerad i olika föreningar t.ex. hembygdsföreningen i Järsö/Nåtö, Munskänkarna och OddFellow-samhörigheten.

Vid senaste lagtings- och kommunalval blev jag tillfrågad om jag ville ställa upp i kommunalvalet för Moderaterna på Åland och blev då invald i Lemlands fullmäktige. Med den här perioden bakom mig känns det som om jag fått en del insikter i kommunalpolitiken och är beredd att fortsätta jobba för Järsö-/Nåtö området och Lemlands kommun både inom nuvarande kommunstruktur på Åland och eventuellt nya konstellationer.

Det här vill jag jobba för:

– Mer samordning för hela Åland inom äldreomsorgen. Mer boende- och personalresurser som alla kan ta del av, oberoende var du bor på Åland.

– Förenklad byråkrati mellan landskap, kommuner och kommunförbund.

– Sätt igång bygget av gång- och cykelväg till Nåtö/Järsö nu!

Tiina Robertsson Srgb 30cm
510 Tiina Robertsson

Avtalschef

Jag heter Tiina Robertsson och är ekonomie magister till min utbildning. Jag är hemma från Pargas och flyttade till Åland i mitten på 90-talet. De senaste tio åren har jag arbetat som avtalschef vid Ålands landskapsregering och före det bl.a. på ÅHS och Rederiaktiebolaget Eckerö. Jag har en dotter som studerar i Åbo. På fritiden tycker jag om att röra på mig, gå på ett gruppträningspass, aquazumba eller vinterbada.

Jag är ny inom politiken och ställer upp i kommunalvalet. Däremot är politiken ingenting främmande för mig då jag har lång erfarenhet av att jobba i politiskt styrda organisationer. Jag vill arbeta för hållbar ekonomi, för digitalisering och gång- och cykelbana till Järsö. Att värna om naturen är också viktigt för mig.

Tina Uotinen 17 Srgb 30cm
511 Tiina Uotinen

Närvårdare

Jag är 38 år och bor i Lemland Norra Söderby med min man, två barn och två hundar. Jag är närvårdare och har jobbat inom vården i 20 år. Jag har sett hur vården och behoven har förändrats med tiden och det vill ja kunna påverka i framtiden. Jag är huvudförtroendeman inom vårdsektorn norra och södra Åland, därför brinner jag även för frågor angående vårdpersonal, arbetsklimat och såklart avtal och lagar.

Inom kommunen har jag suttit i tekniska nämnden i 4 år. Det har varit intressant och lärorikt. En kommun är inte bara en plats att bo på, det är många pusselbitar som behöver passa ihop för att få en välmående kommun.

Mina hjärtefrågor är:

– Jag vill jobba för ett välmående Lemland i både stort och smått. En välmående kommun är en balanserad kommun.

– Jag vill jobba för att utveckla stöd och service för både unga och gamla. Tiderna förändras och vi med den, därför behöver vi en plan inför kommande tider och ta ett eller fler steg framåt både inom barn- och äldreomsorg.

– Jag vill jobba för att prioritera åtgärder i kommunen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi bör ta tillvara på de resurser vi har i kommunen och vårda dem väl.

Jan Erik Eklund 19 Srgb 30cm
512 Jan-Erik Eklund

Entreprenör

Tobias Styrtström Dsc6416 Srgb 30cm
513 Tobias Styrström

Bankanställd

Jag har bott på Nåtö sedan 1991, jag bor i samma hus i dag med fru, tre barn och ett fosterbarn. Jag studerade företagsadministration i USA i fem år och jag jobbar idag på Andelsbanken.

Jag sitter just nu med i utbildningsnämnden, kyrkofullmäktige och styrelsen för Ålands Radio & TV.

Jag tror starkt på familjen som samhällets grund för välmående och tillväxt, och är mycket mån om att den offentliga ekonomins skuldbörda inte bara växer utan hanteras ansvarsfullt.

Johanna Borgström 28 Srgb 30cm
514 Johanna Borgström

Närvårdare

Finström

Jag kandiderar i kommunfullmäktige i Finström.

Axel Gripenberg 2 Blå Srgb 30cm
510 Axel Gripenberg

Studerande

Jag heter Axel Gripenberg, är 18 år och kommer från Finström. Jag ställer upp för MSÅ i både lagtings- och kommunalvalet.

För tillfället studerar jag på sjöfartsgymnasiet till fartygselektriker, och jag har som mål att studera vidare på vår fina högskola på Åland. På fritiden är jag väldigt aktiv inom brandkåren i Finström som ansvarig juniorledare och rustmästare. Jag är också aktiv i sjöräddningen uppe i Saltviks station som arbetar runt hela Åland.

Trots min unga ålder har jag hunnit varit en tid i ungdomspolitiken. Ifjol representerade jag Åland i Ungdomens nordiska råd i Helsingfors, och är nu i oktober på väg till Oslo för att ännu en gång representera Åland och partiet i UNR. Detta har gett mig ett brett kontaktnätverk med flera politiska ungdoms representanter runt om i norden som jag aktivt kommunicerar med.

Det finns flera skäl till att jag ställer upp i lagtings- och kommunalvalet. Jag vill arbeta med frågor gällande våra frivilliga räddningsverksamheter på Åland, för de äldre ungdomarnas fritid på Åland, för en starkare sjöfart och för bättre förutsättningar för vårt näringsliv. Jag tycker det är viktigt att vi satsar på lagändringar och nya investeringar som både underlättar och motiverar för våra frivilliga räddningsarbetare. Jag tycker också vi måste arbeta för våra åländska företagare, vi behöver underlätta för deras verksamheter och därav stärka det åländska näringslivet som bidrar till en trygg välfärd även på landsbygden.

Saltvik

Vi kandiderar i kommunfullmäktige i Saltvik.

Patrik Larsson 16 Srgb 30cm
510 Patrik Larsson

Företagare

Jag är lärare och egenföretagare, 51 år ung med en positiv syn på livet. Jag har 20 års erfarenhet av kommunalt arbete främst som bildningschef i Saltvik kommun. Jag gillar att driva utvecklingsfrågor och har svårt att tacka nej till nya utmaningar. Jag gillar att jobba effektivt, något jag får göra som egen företagare. Dessutom måste man som företagare hela tiden utveckla sina produkter och tjänster efter vad kunderna och samhället efterfrågar.

Mina hjärtefrågor är:

– Höja valdeltagandet genom att göra det möjligt med röstning via internet (skulle passa jättebra att få ”behålla” några gritlabbare till projektet).

– Stärka möjligheterna för att driva företag på Åland, ger fler arbetsplatser i gengäld.

– Värna om Ålands unika natur.

– Ålands styrka är det ”lilla”, även det unikt. Små kommuner, små företag och små kommunala enheter med god närservice. Allt möjliggörs med gott samarbete och en transparent politik över kommungränserna.

Christian Ekström 1 Srgb 30cm
511 Christian Ekström

Egen företagare

Sund

Vi kandiderar i kommunfullmäktige i Sund.

Erik Schütten 13 Blå Srgb 30cm
522 Erik Schütten

IT-Entreprenör

Född 1961 i Österbotten, flyttade till Åland som treåring. Varit bosatt i Mariehamn, Jomala, Finström, Saltvik och nu Sund sedan 10 år. Gift, har barn och barnbarn. Har högskoleutbildning inom IT, ekonomi, juridik och företagande och har till största delen jobbat utanför Åland i b la Finland, Sverige, Tyskland, Nordafrika och Indien. Jag är internationellt verksam som IT-entreprenör sedan +30 år.

Som person är jag resultatinriktad och anser att det behövs mer verkstad i politiken. Mina främsta fokusområden är ekonomi, digitalisering, företagande, infrastruktur och självbestämmanderätt. Jag har en modern liberalkonservativ livssyn och prioriterar individuell frihet, privat äganderätt, minsta möjliga byråkrati och välfärd efter förmåga, förenat med en hållbar samhällsutveckling där alla ansvarar för sin egen del av puzzlet.

Mia Schütten 22
523 Mia Schütten

Byråsekreterare

Född i Pargas, i en familj där konst och musik var en stor del av vardagen. Flyttade till Åland i början av 80-talet. Varit bosatt i Mariehamn, Finström, Saltvik och nu Sund sen 10 år. Gift och har 3 barn och 3 barnbarn. I grunden merkonom. Har senare studerat agrolog på Yrkeshögskolan Sydväst, ekonomi, juridik, HR, företagsetik på Öppna högskolan. Jobbar sedan 2011 som byråsekreterare i Sunds kommun. Innan dess har jag jobbat på Ålandsbanken APB (data, utlands, fond-och notariat), verksamhetsledare/fårkonsulent för Ålands fåravelsförening r.f. och ÅHS (löner).

Som person är jag glad och positiv. Jag vill att det ska finnas rättvisa möjligheter för var och en att bygga upp ett eget liv. Arbete, utbildning, omsorg, social trygghet utan diskriminering och mobbing av något slag ska vara en självklarhet. Frihet för föräldrar att välja barnomsorg och skola, frihet för de äldre att välja hur de vill bo och leva. Minskad byråkrati med hjälp av digitalisering ger beslutsfattarna mera tid för konkreta åtgärder i stället för pappersvändande. En ringväg som knyter ihop Norra och Södra Åland gynnar både samhället och turismen. Att vi har en god vattenkvalité och ren miljö är allas ansvar.

Johan Lindholm 3 Blå Srgb 30cm
524 Johan Lindholm

Personalsekreterare

Jag är en tvåbarnsfar som nyligen fyllt 50 år. Jag sitter idag som kommunfullmäktiges vice ordförande och medlem av presidiet. Utöver det är jag medlem av utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt ersättare i tekniska nämnden, och därtill kommunens representant i Ålands Kommunförbund.

Mina barn är båda i skolåldern därför intresserar jag mig speciellt för utbildningsfrågor och stöder gärna olika satsningar på meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga. Sunds kommun har mycket att vara stolta över med dagis, skola och åldringsvård av hög klass, men vi behöver hänga med i samhällets ständiga utveckling.

Näringslivsfrågor och hur kommunen på olika sätt kan stötta ökat företagande och skapande av nya arbetsplatser intresserar mig särskilt.

Dick Sirén 4 Srgb 30cm
525 Dick Sirén

Företagare

Jag är född 1965 och är uppvuxen i Sund och känner starkt för Sund. Min familj består av fru Verónica och vuxna sonen Sam med fru Filippa. Jag har jobbat som företagare och köpman stora delar av mitt vuxna liv. Föreningslivet är viktigt och jag är aktiv i ett flertal föreningar. Landsbygden är mycket betydande för mig och centralt för att hela Åland skall leva och blomstra.

Det gäller att ha ekonomin i fokus i allt – företaget, privat, samhället och föreningslivet. Det är betydelsefullt att komma ihåg de äldre som byggde upp det samhälle vi lever i. Jag tror också starkt på att samarbete är nödvändigt för att nå framgång i alla sammanhang: i politiken, föreningen, företaget eller privat.

Eckerö

Vi kandiderar i kommunfullmäktige i Eckerö.

John Hilander 15 Blå Srgb 30cm
502 John Hilander

Överbrandman

Jag heter John Hilander, är 44 år samt född och uppvuxen på Åland i Eckerö. Jag har tre barn som alla snart är i skolåldern. Jag kommer från en aktiv uppväxt inom föreningslivet, allt från idrott och kultur till jakt, vilket har fört mig in på den politiska banan där jag nu varit invald i Eckeröfullmäktige i 24 år. Jag har även suttit en fyraårsperiod i Ålands lagting.

Småskalighet och den åländska entreprenörsandan är något som jag värnar om och vill utveckla. Det ska vara enkelt med företagsamhet och det ska alltid löna sig att arbeta. Dessutom är det viktigt att miljö och företagande går hand i hand.

Jörgen Grette 5 Srgb 30cm
503 Jörgen Grette

Ekonom

Mitt namn är Jörgen Grette, är 56 år, och bor sedan snart 10 år med Maria och våra två små barn i Kyrkviken, Eckerö. Jag är uppväxt i Örnsköldsvik, har en teknisk bakgrund och har studerat på handelshögskolan. Professionellt har jag byggt företag och både bott och arbetat globalt i stora internationella koncerner, i roller som företagsledare, affärsutvecklare och managementkonsult.

Jag skulle vilja arbeta väldigt praktiskt och jordnära med just Eckerös kommunpolitik, främst med att vidareutveckla vår kommuns kostnadseffektivitet. Saker som KAN effektiviseras SKA effektiviseras, och det är oftast bättre att genomföra saker NU än SENARE. Inbesparingar från effektiviseringar bör ju prioriteras till NY service, och/eller BÄTTRE service, alternativt gå till sänkta skatter/avgifter.

Filip Sjöblom Srgb 30cm
504 Filip Sjöblom

Fiskodlare

Jag heter Filip, är 24 år gammal och jobbar som fiskodlare.

Jag värnar om ungdomars fritid och hälsa. Jag vill öka tillgången till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter för alla unga i Eckerö.

En röst på mig är en röst för idrotten, hälsan och ungdomarna i Eckerö.