Lemland

Kandidater i kommunalvalet

Jennifer Johansson

Kandidat i kommunalvalet i Lemland

Annika Karlsson

Styrelseledamot, kommunstyrelseledamot

Petra-Maria Ramstedt

Kandidat i kommunalvalet i Lemland

Eva Dahlén

Invald i kommunfullmäktige i Lemland, ordförande i socialnämnden
Kandidat till lagting och kommun från Lemland. Jag har varit aktiv i kommunpolitiken i Lemland ...

Corinne Birn

Ersättare i partistyrelsen, kommunfullmäktigeledamot
Med drygt 20 års erfarenhet inom restaurangbranschen har jag god människokännedom och har blivit en ...

Susanne Fagerström

Kommunstyrelseledamot

Jonas Karlsson

Kandiderade i kommunalvalet i Lemland

Lars-Erik Styrström

Kandiderade i kommunalvalet i Lemland

George Janjic

Ersättare i kommunstyrelsen

Marc Söderholm

Ersättare i kommunstyrelsen

Roger Sundman

Kandidat i kommunalvalet i Lemland

Therese Lund-Ekstrand

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i tekniska nämnden