Tal till Regeringen

Det är en betydelsefull dag på Åland i dag best price levitra. En ny regering utses. Ni bästa lantråd och blivande ministrar kommer alltid att minnas den här dagen.

Tiden som följer efter i dag och fyra år framåt kommer ni att vara i samhällets tjänst och vad ni gör och kanske framförallt vad ni inte gör kommer att granskas och mätas.

Ni är bra människor allihopa, ni är arbetsamma och ansvarsfulla och jag är övertygad om att ni kommer att göra ert allra bästa.

Ekonomiska situationen kräver insikt och handlingskraft. Det kommer att ställa er på prov. Det kommer att krävas ett fast ledarskap och ett lagarbete och förmåga till analyser och kreativitet.

Ert ledarskap och er förmåga att skapa ett bra lag kommer att avspegla sig i hela förvaltningen vilket i sin tur kommer att ses ute i samhället.

Att stå stadigt i hård vind kräver mognad och erfarenhet.

Ni ska se framåt, höja blicken och fatta beslut som inte endast rör de närmaste fyra åren, ni ska tänka fyra generationer framåt.

Bästa lantråd och blivande ministrar vi vill se en regering med en medmänsklig värdegrund och där alla människor har lika värde. Trots en väldigt ansträngd ekonomi hoppas jag att ni i ert arbete ska ha förmågan att tänka på dem som är gamla, mycket sjuka och på vår framtid barnen och deras familjer. Ett tryggt samhälle föder trygga medborgare.

Vi står inför en ny generations självstyrelselags förändring och jag hoppas ni med kunskap och genomtänkta argument värnar vårt språk och vår kultur.

Inflyttning och kompetensförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälles fortlevnad och de kreativa miljöer som uppstår i mångkulturens spår är av stor betydelse för vår framgång.

Näringslivet på våra öar ska vara i samklang med en hållbar utveckling av miljön och där människors arbete värderas jämlikt.

I dag är glädjens dag, i morgon börjar arbetet och jag genom Ålands lagting önskar var och en av er stor glädje och framgång i ert arbete. Lycka till!

Härmed utnämner jag i egenskap av latingets talman och med stöd av 24 § 3 mom Lagtingsordningen Camilla Gunell, Mats Perämaa, Wille Valve, Nina Fellman, Tony Asumaa och Mika Nordberg till ministrar i lantrådet Katrin Sjögrens regering.