Kan vara en bild av text där det står ”Weaknesses Weaknesses Opportunities SWOT Strengiths Threats Threats STRATEGI KVÄLL DEN 10.11 KL 18 M”