Åländsk vindkraft

Åland

Vi moderater anser att vi ska ta tillvara möjligheterna att kraftfullt utveckla den åländska vindkraften, dels för att vi därmed skapar lokalproducerad och förhållandevis ren energi, dels för att vi därmed åstadkommer andra positiva effekter för det åländska näringslivet och det offentliga samhället, såsom arbetsplatser, kompetensutveckling och förstås ett betydande tillskott till den åländska offentliga ekonomin. Av den anledningen har våra ministrar i den åländska regeringen, Annette Holmberg-Jansson och Fredrik Karlström, varit delaktiga i framtagandet av meddelandet till lagtinget angående “Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden”. 

Efter det har Jörgen Strand, som är vår representant i Finans- och näringsutskottet, varit med och utformat utskottets betänkande över meddelandet. I det har betonats att såväl norra som södra havsområdena på Åland skall vara tillgängliga i det fortsatta arbetet med förverkligandet av storskalig vindkraft. Ytterligare betonas vikten av en decentraliserad och snabb process. Det är av största vikt att vi inte blir på efterkälken med tanke på konkurrerande intressen utanför Åland, och därför är det viktigt att tidsplanen hålls så stram som möjligt, dock med beaktande av att kommande beslut ska vara så väl underbyggda och motiverade som möjligt. Vi tror på en processmodell där de potentiella intressenterna aktivt är med i projektutvecklingen redan från början. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Wille Valve, Ordförande för Moderat Samling för Åland, +358 40 5962929
Tage Silander, Lagtingsledamot, Moderat Samling för Åland, +358 400 626400 

Dela inlägget:

Andra inlägg