Suzanne Milestad-Styrström

Ledamot i Kommunstyrelsen i Jomala, Fullmäktigekandidat 2019

KONTAKTUPPGIFTER:

E-post: suzannemilestad@hotmail.com
Telefon: +358 457 34 48 842
Instagram: suzmil
Facebook: https://www.facebook.com/suzanne.milestad

515
Kommunalval

Jobb/Yrke: Förskollärare

Född: 1959
Bor: Jomala, Möckelby
Fritidsintressen: Bi- och kräftodling

Aktuella förtroendeuppdrag:
– Kommunstyrelsen i Jomala