Lotta Kärkkäinen-del-Prete

Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019

KONTAKTUPPGIFTER:

E-post: lotta.karkkainen@gmail.com
Instagram: @knlotta
Facebook: https://www.facebook.com/lotta.karkkainen
104
Lagtingsvalet

516
Kommunalval

Jobb/Yrke: Kanslist

Född: 1965
Bor: Mariehamn
Fritidsintressen: Böcker, film, växter