Erik Schütten

Kommunstyrelsens ordförande i Sund, Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019

KONTAKTUPPGIFTER:

110
Lagtingsvalet

519
Kommunalval

Jobb/Yrke: Group IT-manager

Född:1961
Bor: Sund, Prästö
Fritidsintressen: Båtliv, dyka, mat & dryck

Aktuella förtroendeuppdrag:
– Kommunstyrelsens ordförande i Sund
– Ledamot i social- och omsorgsnämnden i Sund
– Medlem i byggkommittén för renovering och tillbyggnad av serviceboendet i Tallgården
– Ersättare i Ålands Kommunförbund
– Ordinarie förhandlare i strygruppen för samarbetsområdet Norra Åland
– Medlem i styrelsen för Ålands Omsorgsförbund kf
– Medlem i styrelsen för Moderat Samling för Åland