Björn Geelnard

Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019

KONTAKTUPPGIFTER:

E-post: bjorn.geelnard@effector.nu
Telefon: +358 50 31 35 256
95
Lagtingsvalet

506
Kommunalval

Jobb/Yrke: Företagare

Född: 1953
Bor: Jomala, Önningeby
Fritidsintressen: Föreningsliv, politik, jakt och fiske

Aktuella förtroendeuppdrag: Ersättare Jomala fullmäktige