Annika Eriksson

Lagtings- och fullmäktigekandidat 2019

KONTAKTUPPGIFTER:

E-post: eriksson.annika2@gmail.com
Telefon: +358 457 383 2636
Facebook: https://www.facebook.com/annika.eriksson.94214
93
Lagtingsvalet

507
Kommunalval

Jobb/Yrke: Specialsjukskötare

Född: 1963
Bor: Mariehamn
Fritidsintressen: Sjöliv, naturen och att vistas på stugan i Dånö.

Aktuella förtroendeuppdrag:
– Suppleant i socialnämnden i Mariehamn