Om partiet

Cropped Moderat Samling Knapp Tonad Rgb.png

1967

Våra rötter

År 1967 grundades partiet Frisinnad Samverkan, en frihetlig röst för ett mindre byråkratiskt Åland. Redan då var fokus starkt på framtiden och ”hänsynstagande till den enskilde”. Från första början låg fokus på människans frihet & utveckling och på att det är samhället som ska utformas för människan, inte tvärtom.

Hela det åländska partiväsendet är förhållandevis ungt, vilket har sin orsak i att det inte tilläts någon ”splittrande intressepolitik” under självstyrelsens framväxt. Efter andra världskriget grundades valorganisationen Åländsk Samling för att samla spirande intressemotsättningar under samma hatt, särskilt för riksdagsvalen.

Intressemotsättningarna frodades dock, folkdemokraterna (kommunisterna) stod utanför samarbetet och socialdemokraterna bildade Åländsk Samlings lokalavdelning II. Som motvikt samlades alla lokalavdelningar till en helåländsk borgerlig ”fraktion”. Från Åländsk Samling konstruerades en mittenlinje som blev de åländska liberalerna. Kvar i Åländsk Samlings ursprungliga lokalavdelningar blev de som i valet 1967 fortsatte en allmänt borgerlig politik. I Mariehamn gick man till val under namnet ”Frisinnad Samverkan ” och på övriga Åland ”Landsbygdens och skärgårdens valförbund”.

70- och 80-talen var goda år för partiet som successivt utvecklade sitt understöd upp mot 16% i valet 1983. I det valet bodde 62% av partiets i Mariehamn, 27% på landsygden och 7% i skärgården. I valen 1991 och 1995 tog partiet 6 lagtingsmandat (av 30) och låg stadigt kring 20%. Då innehade partiet också talmansposten och lantrådsposten (Roger Jansson).

I början av 2000-talet började partiets understöd sjunka och hade sin bottennotering i valet 2007 på 9,6% (3 mandat), varefter understödet började öka igen – upp till 5 mandat i valet 2015.

2011

Detta goda resultat föregicks av att Frisinnad Samverkan 2011 bytte namn till Moderaterna Åland och år 2013 fusionerade med Obunden Samling för att bilda det nya allborgerliga partiet Moderat Samling för Åland. Under 2013-2015 hade Moderat Samling 8 mandat och 3 av 7 ministrar i landskapsregeringen. Moderat Samling samarbetar med likasinnade, borgerliga partier i väster- och österled. Ofta med Moderaterna i Sverige och Samlingspartiet i Finland.

En rak linje från 1967 till idag är ordet Samling. Vår strävan är alltjämt att skapa största möjliga, långsiktiga samling för vi tror att vårt Åland mår bäst av det. Som bäst har vi lyckats med detta i Europaparlamentsvalen. Vi söker likheterna i vår strävan efter ett långsiktigt, hållbart samhällsbygge.

2019

I valet 2019 landade vårt understöd på 4 mandat och vi har nu framtidsfokuset ställt på att knipa det femte mandatet i valet 2023.

Källa: Frisinnad Samverkans historik anno 1986