Registerbeskrivningar

Föreningen Moderat samling för Åland r.f. hanterar en del personuppgifter i sin verksamhet. Vi har personuppgifter i tre olika register. Om medlemmarna i ett medlemsregister och i ett hemsidessystem samt uppgifter om medlemmar, leverantörer och kunder i ett ekonomisystem. Huvudprincipen är att försöka minimera mängden personuppgifter till enbart det som är nödvändigt för föreningens verksamhet. Registreringen bygger på samtycke och alla som är registrerade har rätt att få ett utdrag över sina egna personuppgifter. Onödiga personuppgifter förstörs då de blivit onödiga eller föråldrad

Vi har tre registerbeskrivningar som innehåller mer information om vad som finns registrerat.

registerbeskrivning medlemsregister

registerbeskrivning ekonomisystem

registerbeskrivning hemsida