Registerbeskrivningar

 

Föreningen Moderat samling för Åland r.f. hanterar en del personuppgifter i sin verksamhet. Vi har personuppgifter i fyra olika register. Om medlemmarna i ett medlemsregister, och i ett aktivitetsregister och i ett hemsidessystem samt uppgifter om medlemmar, leverantörer och kunder i ett ekonomisystem. Huvudprincipen är att försöka minimera mängden personuppgifter till enbart det som är nödvändigt för föreningens verksamhet. Registreringen bygger på samtycke och alla som är registrerade har rätt att få ett utdrag över sina egna personuppgifter. Onödiga personuppgifter förstörs då de blivit onödiga eller föråldrade. En registrerad person har när som helst rätt att bli raderad från föreningens register.

Vi har fyra registerbeskrivningar som innehåller mer information om vad som finns registrerat.

registerbeskrivning medlemsregister

registerbeskrivning ekonomisystem

registerbeskrivning hemsida

registerbeskrivning aktivitetsregister