Presidentkandidat Alexander Stubb besöker Åland

Stubb Till Åland 2 (1)

Presidentkandidat Alexander Stubb (Saml.) besöker Åland på inbjudan av Moderat Samlings lagtingsgrupp den 3 oktober. Under dagen ordnas ett öppet möte på Sittkoffska gården 13.00-14.30 där MSÅ:s ordförande Wille Valve och viceordförande Annette Holmberg-Jansson samtalar med Alexander Stubb om näste presidents utmaningar, vikten av goda relationer och presidentämbetets särskilda koppling till Åland.

– Det pågår ju presidentval i Finland och det ser ut att kunna bli ett ganska ”jämnt race”. Moderat Samling tycker det är viktigt att det finns möjlighet för ålänningarna att möta Stubb som kan bli republikens näste president och därför vill vi ordna detta öppna evenemang. Vi vill särskilt poängtera värdet av goda relationer med den som är Republikens näste president. Det finns också en särskild koppling mellan Ålands självstyrelse och presidentämbetet, kommenterar Wille Valve.

Datum: Tisdag 3 oktober
Tid: 13.00-14.30
Plats: Sittkoffska gården, Mariehamn

Alla är varmt välkomna!

Dela inlägget:

Andra inlägg