MSÅ presenterar seniorpolitiskt program

Alla Händer Behövs! (1)

Idag presenterade MSÅ:s äldreråd partiets seniorpolitiska program för den kommande mandatperioden. Programmet “Alla händer behövs!” innehåller bl.a. följande förslag:

  • Förbättrade arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen.
  • En förstärkning av närståendevårdarnas situation. Ersättningarna till närståendevårdarna höjs med minst 25%.
  • En justering av behörighetsgränsen mellan kommunerna och ÅHS för att stoppa den ovärdiga “skytteltrafiken” av patienter.

 

Läs hela programmet här:

Seniorpolitiskt program (pdf)

Dela inlägget:

Andra inlägg