MSÅ har inrättat ett äldreråd

MSÅ:s äldreråd

Under våren har MSÅ grundat ett äldreråd. Medlemmar är Eva Dahlén (ordförande), Roger Jansson, Monica Grunér, Lennart Isaksson, Birgitta Lepistö samt K-G Eriksson.

Äldrerådet fungerar som partiets ”kyrkstöt” och remissinstans i frågor som är angelägna för våra seniorer, hit hör till exempel kommande partiprogram och äldreomsorgsprogram. Rådet är öppet för alla moderata medlemmar med särskilt intresse för äldrefrågor!

Dela inlägget:

Andra inlägg