MSÅ: Fler avgångar till och från Åland

Wille Juni 22 1

Moderat Samling lanserar en av sina valfrågor: Fler avgångar till och från Åland. Ordförande Wille Valve kommenterar:

– Ett löfte från oss är att vi arbetar för fler avgångar till och från Åland, det är avgörande för hela Ålands samhällsutveckling. Vi ser ingen motsättning mellan flyg- och båttrafiken. Fler flygavgångar stärker till exempel både Ålands attraktionskraft och förutsättningarna för fler båtavgångar.

På vilket sätt konkret jobbar Moderat Samling för fler avgångar till och från Åland?

– Vår näringsminister Fredrik Karlström har ingått ett intentionsavtal med en elflygsoperatör. Att ta i bruk elflyg är möjligt sedan 2021 då Mariehamns flygplats landningsbana gjordes om. Rutterna Stockholm-Mariehamn-Åbo är idealiska längdmässigt för ett sådant pilotprojekt. Vi behöver marknadsföra detta mera aktivt.

– Så dels gäller det att ligga i framkant, att understödja satsning på elflyg. Men mycket handlar också om att vara i direktkontakt med flygbranschen för att utöka antalet turer. Vi har en kontinuerlig dialog med flygbolagen och det var viktigt att få in flygtrafiken också i det finländska regeringsprogrammet, säger Wille Valve.

Och hur jobbar Moderat Samling för fler båtavgångar?

– När det gäller båtavgångarna så måste fokus vara på att skapa bästa möjliga förutsättningar för båttrafik. Det handlar om att säkerställa att taxfreen finns kvar, att vi har kostnadseffektiva hamnar med låga kostnader och att jobba för ö-undantaget gällande utsläppsrätter. Vi ska vara försiktiga med att gripa in politiskt i själva båttrafiken, då kan det till exempel påverka aktörers nysatsningar. Samma gäller för båt som för flyg: Ju attraktivare Åland är som destination och bosättningsort, desto bättre förutsättningar för fler avgångar.

För mer information, kontakta: Ordförande Wille Valve 040-596 29 29.

Dela inlägget:

Andra inlägg