Moderat Samling ställer upp Wille Valve i riksdagsvalet

Wille till riksdagen 8 februari

Moderat Samling för Åland ställer upp ordförande Wille Valve i riksdagsvalet på listan ”För Åland” med Mats Löfström och Sandra Listherby i samarbete med Centern och Liberalerna.

Ställer upp för företagarna

Valve kommenterar: – Jag ställer upp för de åländska företagarna. Ibland får man intrycket att skattegränsen skulle vara åländsk behörighet, men skatter och tullfrågor hör till riksdagen, det behövs därför en insats därifrån. I nästa mandatperiods regeringsprogram måste ingå en målsättning att skattegränsen ska tillämpas så obyråkratiskt som möjligt, också finländska myndigheter vinner på det. Det är också viktigt att vara en ”vakthund” i riksdagen och se till att åländska företag inte går miste om möjligheter. En stor del av kampanjen kommer att gå ut på att möta åländska företagare och höra om de hinder som behöver undanröjas för att de åländska företagen ska kunna växa.

Vilka andra frågor kommer du att lyfta?

– Förutom företagen så kommer topp 3 att vara självstyrelsen och energifrågorna. Under kampanjen kommer jag att presentera några förslag på hur självstyrelsen kan stärkas under nästa mandatperiod. I riksdagen kommer jag att arbeta för bästa möjliga förutsättningar för fossilfri energiproduktion, i hela landet.

Varför just listan ”för Åland”?

– Våra tre partier har en tradition av att samarbeta kring riksdagsvalet. Också denna gång gick det snabbt att komma överens om den politik som listan gemensamt ska driva. Överlag är det positivt att det finns alternativ i riksdagsvalet och det kommer det att finnas.

Vad vill du arbeta för i övrigt?

– I riksdagen kommer jag att arbeta för att begränsa Finlands skuldsättning, det behövs en bred överenskommelse mellan riksdagspartierna om det. Det finns tre områden jag vill lägga mer resurser på: Avskaffa arvsskatten till förmån för en överlåtelseskatt av svensk modell, riktade resurser till justitieministeriet för att förkorta domstolarnas överlånga behandlingstider och arbetet för en renare Östersjö.

Varför ska man rösta på dig?

– Jag skulle beteckna mig som en slitstark politiker som sätter en heder i att göra ett gott jobb. 6 års ministererfarenhet och Nordiska rådet gör att jag har goda nätverk i de finländska partierna och förvaltningen. Jag gör mig förstådd på svenska, finska engelska och ryska. Ibland något språk till. Finns det en Wille så finns det alltsomoftast en väg.

Dela inlägget:

Andra inlägg