Moderat Samling inrättar ett företagarråd

MSÅ har ett företagarråd

Moderat Samling för Åland är ett parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Vår politik ska bidra till att de åländska företagen får nödvändiga förutsättningar att etablera sig, växa och blomstra.

För att utveckla och stärka partiets företagspolitik har MSÅ:s styrelse beslutat att inrätta ett företagarråd. I rådet ingår Tom Forsbom, Susanne Fagerström, Björn Hägerstrand, Fredrik Karlström, Cia Jansson och Tomas Boedeker.

Genom det moderata företagarrådet får partiet möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagarnas vardag.

“Både i riksdags- och i lagtingsvalet vill vi skapa världens bästa företagsklimat. Det är ju företagarna som bakar den kaka som det offentliga sedan fördelar. Företagarrådet kommer att bli partiets kyrkstöt för företagarfrågor. De kommer att ha ett betydande inflytande över valprogrammet och de kommer att ta ställning i olika relevanta frågor”, berättar Wille Valve, ordförande för Moderat Samling för Åland.

Rådet är öppet för alla moderata medlemmar som driver eller äger ett företag. Varmt välkommen du också!

Dela inlägget:

Andra inlägg