Moderat Samling har presenterat sitt valprogram

Vi tror på Åland

Den 31 augusti presenterade Moderat Samling sitt valprogram ”Vi tror på Åland”.

”Grundtonen i programmet är optimistisk. Vi tror på ålänningarna och Ålands möjligheter. Men allt är inte bra: våra ungas välmående behöver stärkas, Åland behöver fler framgångsrika, växande företag. Åland behöver bättre kommunikationer. Våra sjöar behöver renas. Den åländska rösten i världen behöver stärkas. Och framför allt: Det offentliga Åland behöver en långsiktig ekonomisk politik”, kommenterar ordförande Wille Valve.

Ett skuldfritt Åland

Nästa mandatperiod kommer att handla om att hålla Åland attraktivt, hålla hårt i pengarna och inga kostnadsdrivande reformer. Landskapet är skuldfritt, likviditeten är god men den består av engångintänkter – s.k. ”puckelpengar”. Vi måste därför börja hålla tillbaka nu, håla igen och ”vända pråmen” för att undvika toksparande. Åland behöver en långsiktig, ekonomisk politik. Vi föreslår flera åtgärder för att få igång tillväxten och minska kostnadskostymen.

Stärk självstyrelsen

Vi ger i valprogrammet konkreta exempel på hur självstyrelsen kunde stärkas. Ett är att överta arvs- och gåvoskatten, för att möjliggöra smidiga generationsväxlingar för Ålands jordbrukare och företagare och för att stötta skärgården där det finns gott om oskiftade dödsbon som hämmar samhällsutvecklingen. Och förstås för att undvika att ålänningar måste sälja ärvd egendom för att kunna betala skatt. Av en stark självstyrelse följer stark svenska och en starkare röst i EU.

Företagarna bygger välfärden

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företagare. Vi arbetar redan nu för införande av trafikplikt på linjen Mariehamn-Helsingfors – en röst på moderaterna är en röst för fler avgångar till och från Åland. Vi kommer också att stötta rederiernas gröna omställning och ibruktagande av ny teknologi. En röst på moderaterna är en röst för att skattegränsen ska vara så smidig och omärkbar som möjligt för ålänningarna, för att skattegränsutredningen i Finlands regeringsprogram förverkligas snarast. Om inte det ger resultat är vi beredda att ge ett ägaruppdrag till Åland post att hantera skattegränsen. En röst på MSÅ kommer att vara en röst för att arbete och ansträngning alltid ska löna sig, det är ett sånt samhälle vi vill ha.

Friska dopp även i framtiden

Tillgången på vatten kommer att vara en ödesfråga för Åland. Inget vatten, ingen tillväxt. Rent vatten måste vara en av Ålands topprioriteringar under kommande decennier. Våra insjöar måste sättas i skick och utsläppen i vårt Östersjön begränsas ytterligare. Utan rent vatten tappar Åland i attraktionskraft, företagens utveckling hämmas och vi kan inte längre odla de specialgrödor som är en viktig del av Ålands export.

Ja till vindkraft – men på vissa villkor

Vi vill se ett mindre fossilberoende Åland med stabil, koldioxidsnål energiförsörjning. Oberoende av om vi tror på klimatförändringen eller inte så kommer oljan att ta slut och vi bör göra oss mindre beroende av oljediktaturer. Vi ser i grunden positivt på vindkraftens möjligheter, men vi är inte villkostslöst positiva – det kommer en dag då kraftverken ska monteras ner, av den som satte upp den eller med stöd av en garantifond.

Ett socialt starkt Åland

MSÅ har ett eget seniorpolitiskt program som du hittar HÄR. Vi står inför en stor demografisk förändring och programmet tar sikte på hur det offentliga kan ge exakt rätt insatsnivå för att våra äldre ska leva ännu längre och rikare liv. På barn- och ungdomssidan vill vi se en lågtröskelmottagning, alltså en omfördelning av resurserna på ÅHS så att primärvårdsinsatser stärks och Barn- och ungdomspolikliniken kan avlastas: Fler förebyggande insatser.

Det finns mycket mer i valprogrammet: Moderat samling arbetar nu för en ringväg runt Lumparn. Vi tycker att infrastrukturprojekten är färdigt utredda – 0 euro till fler utredningar. Och den regering vi bildar måste arbeta med en reform av det offentliga Åland, inklusive kommunerna.

 

Läs hela programmet här:

Valprogram 2023 (pdf)

Dela inlägget:

Andra inlägg