Invalda i lagtinget är Johan Ehn, Gun-Mari Lindholm, Wille Valve, Mika Nordberg och Tage Silander see this here. Nu pågår regeringsförhandlingarna och vår förhoppning är att Petri Carlsson och Annette Holmberg-Jansson skall få ersättarplatser och kunna fortsätta sitt lagtingsarbete då ministerposterna fördelats.