Moderat Samling

- Vi tror på Åland

Moderat Samling för Åland driver en borgerlig politik som utgår från människan. Vi tror att alla mår bäst i frihet, när du har riktig frihet att välja hur ditt liv ska se ut. Vår vision är ett starkt och samlat Åland. Vi tror att Åland mår bäst när vi har ett dynamiskt näringsliv, stark välfärd och en miljö i balans. Vår samhällssyn vilar på demokrati, frihet, möjlighet och trygghet.
M Blå
Senaste nytt

Läs mer om vår politik, våra kärnområden och våra viktigaste frågor.

Självstyrelsen

Ålands självstyrelse är unik och ett unikt verktyg för ålänningarna att själva styra sitt öde och forma världens bästa Åland. Vi vill utveckla självstyrelsen så att den är modern och motsvarar tidens behov. Vi söker gärna möjligheter i att utveckla självstyrelsen, t.ex. för att stärka vården och riva gränshinder.

Svenska språket och kulturen

Svenska språket och kulturen är hörnstenen i vår självstyrelse. Vi står upp för svenskan i alla väder och tror att en stark självstyrelse är till stöd i vår strävan. Kulturen och traditionen är viktiga för inkludering av nya ålänningar i bygget av framtidens Åland.

Näringslivet

Vår vision är Åland som världens mest näringslivsvänliga plats. Ett samhälle där företagarna trivs borgar för hög sysselsättning och stark välfärd. Vi brinner för att riva krångel som hämmar företagen.

Välkommen till Åland!

Åland ska vara en attraktiv ort och härlig plats att bo på. Vi vill också att Åland ska vara ett föredöme inom miljöfrågor, ren miljö och rent samvete. Alla som flyttar till Åland ska erbjudas en vettig integration och språkstöd anpassat efter behov. Svenska språket är nyckeln till integrationen och det är rimligt att ställa krav på grundläggande kunskaper i svenska.

Vård och omsorg

Vi värnar valfrihet inom vård och omsorg av hög kvalitet. Eftersom vård och omsorg hör till våra största omkostnader är det viktigt att varje euro används rätt och effektivt. Inom vård och omsorg har vi varit drivande för hemvårdsstödet som ökar familjernas valfrihet och för servicesedlar som fungerar både inom privat och offentlig omsorg.

Hållbarhet och energi

Ett miljömässigt hållbart Åland betyder färre utsläpp och ambitiösa klimatmål. Vi behöver fasa ut fossila bränslen och trygga långsiktigt stabil elförsörjning på Åland. Vi gillar energieffektivering, ny miljövänlig teknik och lägsta möjliga koldioxidavtryck. Det ska löna sig att göra hållbara val!

Ålands lagting

Lagtingsgruppen Hemsidan
Lagtingsledamöter Wille Valve, Anders Holmberg, Annette Holmberg-Jansson och Mika Nordberg.

Förskola & dagis

Skola & utbildning

Arbetsmarknad & entreprenörskap

Hälso- & sjukvård

Vill du stödja frihetlig, ansvarskännande, borgerlig politik på Åland?

Ge då gärna en gåva för att stärka vårt arbete för Åland som möjligheternas land. Din gåva borgar för seriöst, politiskt arbete för ett friare och tryggare Åland.

Du kan anonymt och utan begränsning ge gåvor fram tills april 2027. Efter april 2027 kan du fortfarande ge gåvor, men då måste summa och namn på givare redovisas.