Politisk erfarenhet och politiska ambitioner:

 • NULÄGE

Medlem i stadsfullmäktige. Har varit ordförande åtta år, och nu också viceordförande åtta år. Därutöver har jag varit medlem i stadsstyrelsen, jag har varit revisor m.m. Hyfsat erfaren av kommunalpolitik. Deltar i kommunalvalet också den här gången.

 • NYHET

Den här gången ställer jag upp också i lagtingsvalet. För nog är det väl dags nu kan man tycka.

 

Några allmänna grundinställningar när det gäller min syn på politiken:

 • VALUTA FÖR PENGARNA

Jag vill att alla företag och privatpersoner ska få ut så mycket grundtrygghet, trivsel, samhällsservice och möjligheter till nyttig utveckling som det bara är möjligt med de resurser som dessa företag och privatpersoner betalar in till samhället.

 • OPTIMAL SKATTE- OCH AVGIFTSBELASTNING

Jag vill att betalarna inte belastas så hårt att ivern att anstränga sig lite extra drabbas och gör att vi inte får ut det ekonomiska utrymme som är rimligt att förvänta sig i en situation då belastningen är optimal.

 • RESURSTILLDELNING TILL DE SOM BEHÖVER

Jag vill att vi agerar på ett sådant sätt så att alla kan ha ett drägligt liv, också ekonomiskt. Alla har inte getts samma förutsättningar till ett bra liv, och även fast man har teoretiska förutsättningar så kanske man har haft för mycket otur.

 • ALTERNATIV OCH VALMÖJLIGHETER

Jag vill att vi anstränger oss för att ge olika tänkbara serviceproducenter möjlighet att leverera kvalitetsmässigt konkurrenskraftig service, och detta till optimala och därmed godtagbara kostnader.

 • HELHETSPLANERING

Jag vill att vi planerar utvecklingen av samhället utgående från ett helhetstänkande där vi inser att hela Åland är som en känslig skärgårdskommun, så att vi förstår nyttan av att samarbeta och även att vi förmår oss att ta vara på alla våra möjligheter i en strävan att bli ett ännu attraktivare alternativ för boende och framförallt för nya företagsetableringar.

 • SOL, VIND OCH VATTEN

Jag vill att Åland utmärker sig genom att ha en ambition att bli det mest miljövänliga och utvecklade området i världen och att vi anstränger oss ännu mer för att verkligen bli den gröna ön i det blåa havet som alla pratar om.

 • NÄRINGSLIVET OCH ARBETSPLATSERNA

Jag vill ha ett diversifierat och framåtsträvande näringsliv som kan ge många varaktiga, intressanta och utvecklande arbetsplatser. Det här kräver en inbjudande attityd där vi inte i onödan sätter krokben för planerade investeringar. När alla som vill jobba har ett jobb man trivs med elimineras automatiskt en mängd andra problem.

 • SJÄLVSTYRELSENS STYRKA

Jag vill att vi använder de rättigheter och möjligheter som självstyrelsesystemet ger oss för att utveckla vårt samhälle så som vi vill, men jag vill också att detta sker på ett sådant sätt att vi inte skapar en alltför tung administration att bära för vår befolkning och vårt näringsliv.

Jag vet att många andra delar åtminstone en stor del av dessa grundinställningar. Inom ramen för dessa ambitioner ska riktlinjerutformas och detaljbeslutgöras, och det är förstås här som det konkreta politiska arbetet kommer att göras.           


Om mig:

 • ERFARENHET
  Jag har 59 års erfarenhet, snart 60.
 • BOENDE OCH RÖTTER
  Levde mina första år i Strandnäs i Jomala, därefter inkorporerad till Mariehamn, och numera boende i stadsdelen Östernäs. Rötter med positiv känslomässig koppling till såväl Kumlinge som Geta.
 • FAMILJEN
  Familjen består av frun Anu och dvärgschnauzern Gara. Ibland utökas familjen lyckligtvis med mina barn Daniel och Petra, samt med min frus barn Emma och Fanni. Alla väldigt viktiga.
 • GLÄDJEÄMNE
  Någonting som gör mig glad är att oombedd göra någonting som är bra för någon annan. Försöker här följa min mors goda exempel, men hennes nivå når jag aldrig.
 • FRITIDSINTRESSEN
  Förutom fru och barn är mina fritidsintressen hunden Gara, stugan i Geta, motionsfotboll med Oldboys, åskådarfotboll med IFK, golf i Kastelholm, samt motorcykling. Men förstås mycket annat också.
 • ARBETSERFARENHET
  Har distribuerat varor för en transportfirma, sålt bensin, delat ut tidningar, kört taxi, skött ekonomi- och administrativa funktioner på rederikontor, inom staden och på hotell. Har ytterligare verkat som bankman under tio års tid och VD för ett partihandelsbolag under ytterligare fyra år, för att härefter avsluta yrkeskarriären med drygt tjugo år som ekonomichef vid ett åländskt ömsesidigt försäkringsbolag.
 • ENGAGEMANG
  Mitt viktigaste politiska uppdrag just nu är att vara första viceordförande i stadsfullmäktige. Men livet är inte bara politik. Genom åren har jag därtill varit ordförande för bl.a. Ålands Handelskammare och IFK Mariehamn, president för Lions Club Mariehamn samt medlem i ett flertal föreningar. Dessutom verkar jag som GRM-revisor och styrelseledamot i några företag. Har i samband med förestående pensionering avsagt mig ett tiotal styrelseuppdrag och ett flertal VD-roller.
 • SAMHÄLLSUTVECKLING
  Det som får ett samhälle att leva och växa är en miljö där medborgare och politiker fokuserar på aktiviteter och möjligheter, och så lite som möjligt sätter krokben för varandra.
 • MOTTO
  Visst måste det regna ibland för att man ska förstå hur fint det är när solen skiner.