Vågar, vill och tror.

Efter åtta år i politiken brinner jag fortfarande att få vara med och göra vårt Åland till den bästa platsen på jorden. Vi har alla förutsättningar till det!

Jag tror på öppenhet och transparens i den offentliga förvaltningen. Nära mitt hjärta har jag frågor som relaterar till infrastuktur, företagsamhet, ungdomar och omsorg.

Infrastuktur har intresserat mig sedan första början av min politiska karriär och den innehåller allt mellan vägunderhåll och trygga cykelvägar, fungerande avfallshantering, skärgårdstrafiken samt kommunikation och elförsörjning.

En av grundförutsättningarna för Ålands fortsatta välfärd är ett välfungerande och utvecklingsbart näringsliv som skapar arbetsplatser och sysselsättning. Jag vill vara med och bygga ett företagsvänligt samhälle där egna initiativ och kreativitet sporras även av landskapet. Ålänningarna har genom tiderna varit entreprenörer och överlevare även i svåra tider och den andan vill jag vara med och bevara. Det är viktigt att samhället ger goda förutsättningar och ingjuter framtidstro för en kommande generation.

Politik är något som sträcker sig längre än idag.

De beslut vi fattar nu får konsekvenser för våra barn. När det gäller barn och ungdomar vill jag skapa ett samhälle där kärnfamiljen står i fokus. Familjer och livssituationer är unika och förutsättningarna olika. Jag vill främja åtgärder som ger familjer förutsättningar att ge barnen en sund tillväxtmiljö. Samhället ska finnas för familjer som behöver hjälp och stöd i livets olika skeden. Främjande av samarbetet mellan hem och skola, goda idrottsmöjligheter och andra fritidssysselsättningar står högt i kurs. Förebyggande av utanförskap och all form av missbruk ska ha högt prioritet inom omsorgen och vården. Det är också viktigt att personalen inom vården och omsorgen får den stöd och hjälp samt de redskap och den kunskap de behöver för att kunna göra ett gott arbete.

Även de äldre ska kunna känna sig trygga och uppskattade i vårt samhälle. Fungerande äldreomsorg är viktig. Det är vårt sätt att respektera den generation som gett oss de förutsättningar vi har idag. Resurser till fungerande äldreomsorg, om det sedan sker hemma eller i ett äldreboende, ska prioriteras.

Inom omsorgen kommer också de aktuella frågorna som gäller flyktingar och människor i nöd, även här på Åland. Ålänningarnas vilja att hjälpa är fantastisk och vi ska dela med oss av den välfärd vi lever i. Att hjälpa andra har jag fått ärva av mina föräldrar, det är något självklart för mig. Hur och var vi gör det är viktiga frågor som engagerar oss alla. Lätta svar finns inte och här får vi ta alla resurser till hjälp för att göra det bästa av situationen. Samarbet mellan den offentliga sektorn och den sk tredje sektorn kan stärkas. De frivilliga organisationers och församlingarnas insatser i samhället ska inte underskattas utan främjas.

För dig vill jag vara en vardagsnära kandidat som du lätt kan få tag på. Om du vill tala med mig om frågor som står dig nära hjärtat kan du gärna ringa eller maila mig.

Om mig

Född: 9.6.1973

Bor: Jomala

Familj: fru och tre barn

Fritidsintressen: maskiner, bygga, fotboll

Politiska uppdrag inom landskapsregeringen 2015

Infrastrukturminister

Politiska uppdrag inom lagtinget 2011-2015:

 • Viceordförande i finans- och näringsutskottet
 • Ersättare i kanslikommissionen
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

Aktuella politiska uppdrag för Jomala kommun samt landskapsregeringen:

 • 1.2014- Kommunstyrelsens ordförande i Jomala kommun
 • 2011-2013 Viceordförande i Jomala kommunfullmäktige
 • 2012 – Ordförande för Svinryggens Deponi Ab
 • 2012- Ordförande för Ålands Problemavfall Ab
 • 2012- Ordförande för Ålands Utvecklings ab
 • 2012- Styrelsemedlem i Långnäs Hamn Ab
 • 2014- Styrelsemedlem i Ålands Fastighets Ab

Tidigare uppdrag inom lagtinget:

 • 2007-2011 Medlem i näringsutskottet
 • 2007-2011 Ersättare i stora utskottet
 • 11.2009-8.3.2010 Ersättare i lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden
 • 2011-2013 Gruppledare för lagtingsgruppen