Kommunfullmäktigeledamot i Saltvik

Yrke: Barn- ungdoms- mödrar och Skyddshemmet Tallbacken. 

Studerar på distans till Socionom i Åbo. 

Jag vill:

?att det skall finnas Trygghetsboende i     Saltvik. För dem som är för friska för Sunnanberg vårdhem men känner sig otrygga i det egna hemmet och vill ha mer social samvaro. 
?bättre och friare hemvårdstöd
?avgiftsfri förskoleundervisning för 6 årsverksamheten.
?flera gångvägar med bänkar och belysning är en förutsättning för att våra äldre motionärer och barn ska kunna vistas ute tryggt och säkert. 
?ökade resurser vad gäller barn och ungdomar med särskilda behov. 
?ökat självbestämmande vad gäller byggnationer och planering av egen mark. 

Om mig:

Född: 24 april 1973 i Stockholm

Bor: Saltvik, Kvarnbo

Familj: Niclas Alm 44 år och barnen Emilia 16 år,  Milton 14 år, Mario 7 år och Felicia 6 år.  Kattorna Marta och Mio ??

Gör mig glad: positiva människor som är öppenhjärtade och bjuder på sig själva och vill alla väl. 

Fritidsintressen: resor, umgås med familj och vänner. 

Aktuella uppdrag: ledamot i Saltviks kommunfullmäktige, ledamot i skol och bildningsnämnden , suppleant i Ålands musik instituts direktion, Nämndeman i Ålands Tingsrätt. Ordförande i Ålands Autismspektrum förening rf. Suppleant i Handikapprådet för Ålands Landskapsregering. 

Förebild: Min Mamma och min mormor. Starka visa kvinnor med stark integritet som vågade gå sina egna vägar med båda fötterna på jorden. Båda är änglar nu. 

Gillar: vin och god mat. Lyssna på musik och uppleva teater. 

Gillar inte: falskhet, avundsjuka och missunnsamhet. Fördomar. 

Politiska frågor jag brinner för

Barn och ungdomar med särskilda behov.