Kandidat till lagting och kommun från Lemland.

Jag har varit aktiv i kommunpolitiken i Lemland över 30 år bl.a. fullmäktiges viceordförande, ledamot i styrelsen, ordförande i socialnämnden, därutöver har jag bevakat kommunstyrelsens intressen i socialnämnd och kultur- och biblioteksnämnden, med i otaliga arbetsgrupper och kommittéer. De senaste 12 åren har jag representerat Lemland i kommunalförbundet De Gamlas Hem och de senaste 8 åren som förbundsfullmäktiges ordförande. I landskapspolitiken har jag varit viceordförande i jämställdhetsdelegationen och som erkänsla för mitt jämställdhetsarbete erhållit Ålands landskapsregerings jubileumsmedalj 1997. Ordförande Ålands lyceums direktion. Jag har även varit partiets representant i Svenska Finlands folkting två mandatperioder, styrelsemedlem i Långnäs hamn Ab m.m. Jag har även varit partiets viceordförande och i många år medlem av partistyrelsen.

Jag vill arbeta för

En likvärdig och innehållsrik äldrevård i hela landskapet. En värdig omsorg för unga med demenssjukdom och kroniska sjukdomar.

Ett renare vatten i våra vikar och havsområden

Om mig:
Född: 1948 på Godby sjukhus

Bor: På Pepparskär, Järsö, vid Östersjöns rand

Familj: Make, 3 vuxna barn, 3 barnbarn och tre hundar

Gör mig glad: Solsken

Fritidsintressen: Röda korsarbete, min rosenträdgård, mina hundar, vävning, möbeltapetsering, såga med min motorsåg (det är kul och ger snabba resultat) m.m.

Aktuella uppdrag: Förbundsfullmäktiges ordförande i kommunalförbundet De Gamlas Hem. Medlem i Svenska Finlands folkting, medlem i landskapsägda Långnäs Hamns styrelse

Förebild: Angela Merkel. En kvinna som visar på klokhet och empati.

Vad får ett samhälle att leva och växa: Invånarna och deras frihet att få påverka.

Mitt motto: Valfrihet och demokrati.

Gillar/gillar inte: Det som gör livet värt att leva/spydiska personer, och just nu de personer som skrivit ut sig ur kyrkan för att ärkebiskopen vill hjälpa människor på flykt.

Politiska frågor jag brinner för: Äldreomsorg