Född: 1972
Bor: Jomala , Möckelö
Familj: fru Annette och sönerna Albin 15 år och Alfons 3år
Gör mig glad: När Alfons lyser upp och säger ”Pappa jag älkar dig”
Fritidsintressen: Bygga restauranger och nöjesetablissemang
Aktuella uppdrag: Jomala kommunfullmäktige 1999-2015, Ägare Mariepark Ab (Restaurang Sittkoffska Gården, Diablo Pizza, Rockoff Festivalen, Ångbåtsbryggan Äventyrsgolf och Kino), delägare i Indigo Restaurang & Bar, Town House Apartments och Saj Instrument Ab
Vad får ett samhälle att leva och växa: Att människor i samhället ”ligger i” och skaffar mer än två barn per par eller att samhället lockar till sig människor utifrån och ger dem förutsättningar att lära sig språket och tillhandahåller ett företagsvänligt klimat som skapar arbetsplatser. Håller en hög kvalitet på barn-, sjuk- och äldrevård.
Mitt motto: Att Jomala skall vara den ledande tillväxtkommunen på Åland och att den idé att låta privata markägare få planera nya bostadsområden på egen risk som sedan övertas av kommunen fortsätter att tillämpas.
Gillar/gillar inte: Att kommunen inte lyckats med skötseln av sina nya stadsliknade områden. Trottoarer, övergångsställen och parkskötsel borde ha beaktats. Gör om gör rätt!
Politiska frågor jag brinner för: Att bibehålla kommunen skuldfri och fortsättningsvis vara attraktivaste bosättningskommunen på Åland. Utreda möjligheten att anlägga en fullskalig idrottsarena i anslutning till Vikingahallen.