Lagtingskandidat från Lemland

Unikt kandidatexemplar utbjudes till att rösta på. Född i Västanträsk – Ålands Gnosjö. Tidigt präglad av entreprenörskap. Fortsatte med det i föreningar, företag och inom politiken. 20 års erfarenhet av politik men bara 41 år gammal. Unik kombination som har mycket att ge. Vill, vågar och kan själv och tycker inte om nånannaismen. Vill inte att Åland missar tågen utan att vi ska hänga med. Tänker själv, är ingen faciträknare. Har kepsen uppvikt – ser framåt. Vill ha hög ambitionsnivå på politiken och klämma allt ur tuben.

Om mig
född: 6 december 1973
Bor: På Nygårds i Söderby, Lemland.

Familj: Fru Ann som är sjuksköterska och barnen Valdemar (-09), Matilda (-06) och William (-04)

Gör mig glad: När det går bra för människor – framgång. Att min familj och mina vänner mår bra.

Fritidsintressen: Familjen, båt- och stugliv, motorsport och barnens intressen.

Aktuella uppdrag:
Lagtingsledamot för Moderat Samling
– Ledamot i Parlamentariska östersjökonferensen BSPC 2011
-Kommunstyrelsens ordförande i Lemland
– Styrelseledamot i PAF
– Styrelseledamot i Kraftnät Åland Ab
– Styrelseledamot i Ålands utvecklings Ab
– Styrelseordförande i Ålands Fastighets Ab
– Styrelseledamot i Haga Kungsgård lantbruk Ab
– Styrelseordförande Rädda Lumparn rf
– Styrelsemedlem i Ålands hästsportsförening rf
Styrelseordförande för tre fastighetsaktiebolag, FAB Mejeribackan, FAB Meristorp och FAB Mildred & Naemi

Förebild : Hos varje människa man möter finns något att ta efter och något att inte ta efter. Ibland mer eller mindre åt båda håll.

Vad får ett samhälle att leva och växa: Människor som kommer till sin rätt och får leva ut sin fulla potential i frihet.

Mitt motto: Att fylla tiden med liv och inte bara livet med tid.

Gillar inte: När barn far illa. Barn på Åland som inte mår bra. De 17.000 barn som dör varje dag runt om i världen. De 30 miljoner barn som är flykt undan krig och elände.

Politiska frågor jag brinner för:

Att få fram entreprenörer som är beredda att ta risk och satsa för att skapa framtidens företag och arbetsplatser.

Att ta vara på digitaliseringens och robotteknikens möjligheter i samhället som helhet; i samhällsservice, för konsumenten och för näringslivet. Åland borde bli ledande på e-förvaltning.

Att se till att vi har en hög kvalitet på vår barnomsorg och uppmuntra familjer – generationer att umgås, skapa valfrihet genom barnomsorgspeng.

Att se till att skolan bejakar kreativitet och sociala förmågor för att skapa entreprenöriella individer som kan tänka nytt.

Att se till att svenska språket är fortsatt starkt på Åland och kräva svensk service i allt från sjukvård utanför Åland till medieutbud.

Att stöda ett aktivt föreningsliv på Åland.

Att Åland ska fortsätta växa med återvändande och nya ålänningar som hittills.

Att vattenmiljön prioriteras och att konkreta åtgärder såsom hållbart vattenbruk, avloppsutbyggnad och restaurerade våtmarker stöds. Det är också viktigt att fortsätta det internationella arbetet för att skapa tryck på alla runt Östersjön.

Att stödja åtgärder som förbättrar folkhälsan, livsstilsförändrande sådana som t.ex. antirökkampanjer, motion, sund kost och en hanterbar vardag.