Aktiv lagtingskandidat med hjärta för djur och natur.

VILJA är en bra grund för oss som vill driva förändring och utveckling men det krävs även KUNSKAP och DRIVKRAFT.

För att framgångsrikt jobba med politisk förändring krävs kunskap om hur politik, lagstiftning och förvaltning fungerar. Genom min tidigare breda erfarenhet av att leda och utveckla inom offentlig sektor vet jag att jag har det som krävs. Få har bredare erfarenhet än jag och jag känner mej laddad och motiverad att få använda min kraft till att bygga:

  • ett jämställt Åland
  • ett tryggare Åland
  • ett säkrare Åland

Jag vill:

  • att flickornas fritidsaktiviteter ska värderas lika högt som pojkarnas. Alla vill inte spela fotboll.
  • ge polisen tillräckliga resurser. Tillfälliga medel krävs för att möta det reella hotet om polisbrist.
  • utveckla det förebyggande arbetet gällande både narkotikamissbruket och mäns våld mot kvinnor. De insatser som görs i förebyggande syfte kommer att spara både mänskligt lidande och pengar.

Om mig

Född: I oktober 1965. 50-års dagen närmar sej

Bor: I barndomshemmet i Mariehamn

Familj: Sambo Gus, barn Lisa och Fredrik, häst Rico, hund Chess

Gör mig glad: Att skratta med min familj, hitta kantareller och få en stor gädda på spö.

Fritidsintressen: Sångkörerna Intermezzo och Projektkören, ridning på egna hästen Rico, hundpromenader med Chess, träning och yoga.

Aktuella uppdrag: Inga politiska uppdrag just nu men har tidigare varit ordförande i förmyndarnämnden, ordförande i byggnadsnämnden och suppleant i stadsfullmäktige.

Förebild (och varför): Mina barn. De är så rättvisa och tar aktivt ställning mot fördomar och diskriminering. De tror verkligen på allas lika värde. Jag är så stolt över dem.

Vad får ett samhälle att leva och växa: Demokrati, Rättvisa och Öppenhet.

Mitt motto: Kvinnor kan!